Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

Rannóg an Aistriúcháin

Soláthraíonn Rannóg an Aistriúcháin seirbhísí aistriúcháin do Thithe an Oireachtais.

Cuireann Rannóg an Aistriúcháin aistriúcháin oifigiúla ar fáil ar Achtanna an Oireachtais agus ar Bhuan-Orduithe Dháil Éireann agus Sheanad Éireann. Cuirimid seirbhísí aistriúcháin ar fáil do Choimisiún Thithe an Oireachtais agus do Sheirbhís Thithe an Oireachtais. Cuirimid seirbhís aistriúcháin ar chomhfhreagras ar fáil do Theachtaí Dála agus do Sheanadóirí.

Scéim agus straitéis teanga

Sonraítear i scéim teanga Sheirbhís Thithe an Oireachtais na seirbhísí a sholáthraítear i nGaeilge, i mBéarla agus sa dá theanga. Cabhraíonn an Straitéis don Ghaeilge le Teachtaí Dála, Seanadóirí agus baill foirne plé leis an nGaeilge ar bhealach dearfach sásúil.

Achtanna an Oireachtais ar achtanna.ie

 Chun Achtanna an Oireachtais a fheiceáil i mBéarla agus i nGaeilge taobh le taobh tabhair cuairt ar achtanna.ie. Tá Achtanna ó 1922 go 2009 ar an suíomh gréasáin.

Billí agus Achtanna

Chun aistriúcháin oifigiúla ar Achtanna an Oireachtais a fháil i bhformáid PDF, tabhair cuairt ar an rannóg Billí agus Achtanna. Tá na haistriúcháin oifigiúla ar Ghearrtheidil agus ar Theidil Fhada Billí le fáil freisin.

Na haistriúcháin is deireanaí ar Achtanna a foilsíodh

An Caighdeán Oifigiúil

Cothaímid an Caighdeán Oifigiúil, an caighdeán oifigiúil le haghaidh scríbhneoireacht i nGaeilge. Is féidir an t-eagrán is déanaí a léamh anseo.

Céard a dhéanann Rannóg an Aistriúcháin?

Aistriúchán ar cháipéisí oifigiúla
Aistriúchán eile
Ateangaireacht chomhuaineach
An Caighdeán Oifigiúil
Imeachtaí

An Ghaeilge san Oireachtas

Bíonn an Ghaeilge le cloisteáil gach lá i seomra na Dála, i seomra an tSeanaid agus ar fud na dTithe i measc Comhaltaí, baill foirne agus cuairteoirí.

Téigh i dteagmháil le Rannóg an Aistriúcháin

Cé go gcuirimid fáilte roimh thuairimí agus moltaí, nílimid in ann freagra a thabhairt ar ríomhphoist aonair.

Rannóg an Aistriúcháin
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20

(01) 618 3922

rannog@oireachtas.ie

Barr
Roinn