Soláthraíonn Rannóg an Aistriúcháin seirbhísí aistriúcháin do Thithe an Oireachtais.

Cuireann Rannóg an Aistriúcháin aistriúcháin oifigiúla ar fáil ar Achtanna an Oireachtais agus ar Bhuan-Orduithe Dháil Éireann agus Sheanad Éireann. Cuirimid seirbhísí aistriúcháin ar fáil do Choimisiún Thithe an Oireachtais agus do Sheirbhís Thithe an Oireachtais. Cuirimid seirbhís aistriúcháin ar chomhfhreagras ar fáil do Theachtaí Dála agus do Sheanadóirí.

Achtanna an Oireachtais ar achtanna.ie

 Chun Achtanna an Oireachtais a fheiceáil i mBéarla agus i nGaeilge taobh le taobh tabhair cuairt ar achtanna.ie. Tá Achtanna ó 1922 go 2009 ar an suíomh gréasáin.

Billí agus Achtanna

Chun aistriúcháin oifigiúla ar Achtanna an Oireachtais a fháil i bhformáid PDF, tabhair cuairt ar an rannóg Billí agus Achtanna. Tá na haistriúcháin oifigiúla ar Ghearrtheidil agus ar Theidil Fhada Billí le fáil freisin.

Na haistriúcháin oifigiúla is deireanaí ar Achtanna a foilsíodh

An tAcht Sláinte (Leasú), 2017 | Acht 5 de 2017

An tAcht um Chomhairle na mBreithiúna, 2019 | Acht 33 de 2019

An tAcht um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19), 2020 | Acht 2 de 2020

An tAcht um Chomhroinnt agus Rialachas Sonraí, 2019 | Acht 5 de 2019

An tAcht um Chosaint Tomhaltóirí (Dearbháin Bhronntanais), 2019 | Acht 38 de 2019

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 2019 | Acht 34 de 2019

An tAcht um Rialáil Seirbhísí Dlí, 2015 | Acht 65 de 2015

An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú), 2019 | Acht 14 de 2019

An tAcht um Rátaí Rialtais Áitiúil agus Nithe Eile, 2019 | Acht 24 de 2019

An tAcht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist) (Leasú), 2017 | Acht 3 de 2017

An tAcht um an Dlí Teaghlaigh, 2019 | Acht 37 de 2019

An tAcht Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha), 2017 | Acht 1 de 2017

An tAcht um Bosca Forbartha Eolais (Deimhniú Aireagán), 2017 | Acht 6 de 2017

An tAcht um Mí-Úsáid Drugaí (Saoráidí Insteallta Maoirsithe), 2017 | Acht 7 de 2017

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Imeachtaí Ciorraithe Coil), 1995 | Acht 12 de 1995

An tAcht Cróinéirí (Leasú), 2019 | Acht 29 de 2019

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 2016 | Acht 21 de 2016

An tAcht um Údarás Craolacháin (Leasú), 1993 | Acht 15 de 1993

An tAcht Sláinte (Caomhnú agus Cosaint agus Bearta Éigeandála Eile ar Mhaithe le Leas an Phobail), 2020 | Acht 1 de 2020

An tAcht Caidrimh Thionscail (Leasú), 2019 | Acht 21 de 2019

An tAcht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2019  | Acht 17 de 2019

An tAcht um Rátaí Rialtais Áitiúla agus Nithe Eile, 2019 | Acht 24 de 2019

An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú), 2019 | Acht 14 de 2019

An Caighdeán Oifigiúil

Cothaímid an Caighdeán Oifigiúil, an caighdeán oifigiúil le haghaidh scríbhneoireacht i nGaeilge. Is féidir an t-eagrán is déanaí a léamh anseo.

Scéim agus straitéis teanga

Sonraítear i scéim teanga Sheirbhís Thithe an Oireachtais na seirbhísí a sholáthraítear i nGaeilge, i mBéarla agus sa dá theanga. Cabhraíonn an Straitéis don Ghaeilge le Teachtaí Dála, Seanadóirí agus baill foirne plé leis an nGaeilge ar bhealach dearfach sásúil.

Céard a dhéanann Rannóg an Aistriúcháin?

Aistriúchán ar cháipéisí oifigiúla
Aistriúchán eile
Ateangaireacht chomhuaineach
An Caighdeán Oifigiúil
Imeachtaí

An Ghaeilge san Oireachtas

Bíonn an Ghaeilge le cloisteáil gach lá i seomra na Dála, i seomra an tSeanaid agus ar fud na dTithe i measc Comhaltaí, baill foirne agus cuairteoirí.

Téigh i dteagmháil le Rannóg an Aistriúcháin

Cé go gcuirimid fáilte roimh thuairimí agus moltaí, nílimid in ann freagra a thabhairt ar ríomhphoist aonair.

Rannóg an Aistriúcháin
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20

(01) 618 3922

rannog@oireachtas.ie