urraithe ag:
Aodhán Ó Ríordáin Bain
Cabhair

You can enter multiple filters, including:

- Year(s) e.g. 2014-2017, 1990
- Keyword(s) e.g. finance, mental health
- Number of Bill or Act e.g. 179

To activate your filters, press the Search button.

Folaigh ardroghanna
Taispeáin ardroghanna

19 result in Billí agus Achtanna sponsored by Aodhán Ó Ríordáin

19 result in Billí agus Achtanna sponsored by Aodhán Ó Ríordáin

Leathanach 1 de 1

Taispeáin: 20 in aghaidh an leathanaigh

1 Aib 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Dhúshaothrú Saothair agus Gáinneáil (Slabhraí Soláthair a Iniúchadh), 2021

Uimh. 45 de 2021

25 Feabh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Cíosanna agus Cosaintí Eile do Mhic Léinn) (Covid-19), 2021

Uimh. 26 de 2021

18 Feabh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chosaint Tomhaltóirí (Pionós Dílseachta agus Gearáin ó Chustaiméirí), 2021

Uimh. 22 de 2021

12 Samh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Obair sa Bhaile (Covid-19), 2020

Uimh. 55 de 2020

30 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna), 2020

Uimh. 35 de 2020

7 Iúil 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Caidrimh Thionscail (Orduithe Fostaíochta Earnála a Dhaingniú), 2020

Uimh. 9 de 2020

15 DFómh 2019
Defeated

An Bille Caidrimh Thionscail (Comhchoistí Oibreachais), 2019

Uimh. 81 de 2019

29 Ean 2019
Lapsed

An Bille um an Earnáil Phoiblí (Teanga Shoiléir), 2019

Uimh. 4 de 2019

21 Samh 2018
Faoi bhráid Sheanad Éireann

Bille Náisiúntachta agus Saoránachta Éireann (Eadóirsiú Mionaoiseach a Rugadh in Éirinn), 2018

Uimh. 124 de 2018

8 Beal 2019
Lapsed

An Bille um Shaoroideachas (Toirmeasc ar Tháillí agus ar Mhuirir), 2018

Uimh. 47 de 2018

25 MFómh 2020
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Thoirmeasc ar Theiripí Tiontúcháin, 2018

Uimh. 39 de 2018

6 Márta 2018
Lapsed

An Bille um Chaomhnú Fostaíochta (Bearta chun Cur i gCoinne Bréag-Fhéinfhostaíochta), 2018

Uimh. 17 de 2018

17 Iúil 2018
Lapsed

An Bille Oideachais (Leas) (Leasú), 2017

Uimh. 109 de 2017

29 Iúil 2020
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Dhrugaí Rialaithe agus um Dhochar a Laghdú, 2017

Uimh. 68 de 2017

17 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (Faisnéis faoin Difríocht Pá idir na hInscní), 2017

Uimh. 64 de 2017

8 Noll 2016
Lapsed

Bille na bPinsean (Déileáil Chomhionann i dtaca le Pinsin i Scéim Sochair Ceirde) (Leasú), 2016

Uimh. 109 de 2016

29 Iúil 2020
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chionta Gnéasacha Áirithe (Leithscéal a Ghabháil agus Saoradh), 2016

Uimh. 106 de 2016

29 MFómh 2016
Lapsed

An Bille um Chaomhnú Fostaíochta (Uaireanta Éiginnte), 2016

Uimh. 80 de 2016

17 Beal 2012
Lapsed

An Bille Oideachais (Leas) (Leasú), 2012

Uimh. 44 de 2012