urraithe ag:
Ivana Bacik Bain
Cabhair

You can enter multiple filters, including:

- Year(s) e.g. 2014-2017, 1990
- Keyword(s) e.g. finance, mental health
- Number of Bill or Act e.g. 179

To activate your filters, press the Search button.

Folaigh ardroghanna
Taispeáin ardroghanna

24 torthaí i Billí agus Achtanna urraithe ag Ivana Bacik

24 torthaí i Billí agus Achtanna urraithe ag Ivana Bacik

Leathanach 1 de 2

Taispeáin: 20 in aghaidh an leathanaigh

15 DFómh 2019
Defeated

An Bille Caidrimh Thionscail (Comhchoistí Oibreachais), 2019

Uimh. 81 de 2019

12 Meith 2019
Lapsed

An Bille um Rannpháirtíocht Phobail (Míchumas) (Forálacha Ilghnéitheacha), 2019

Uimh. 39 de 2019

14 Beal 2019
Lapsed

An Bille Toghcháin (Saoirse na Sochaí Sibhialta) (Leasú), 2019

Uimh. 35 de 2019

29 Ean 2019
Lapsed

An Bille um an Earnáil Phoiblí (Teanga Shoiléir), 2019

Uimh. 4 de 2019

15 Samh 2018
Lapsed

Bille Náisiúntachta agus Saoránachta Éireann (Eadóirsiú Mionaoiseach a Rugadh in Éirinn), 2018

Uimh. 124 de 2018

8 Beal 2019
Lapsed

An Bille um Shaoroideachas (Toirmeasc ar Tháillí agus ar Mhuirir), 2018

Uimh. 47 de 2018

2 Beal 2018
Lapsed

An Bille um Ligin Ghearrthéarma 2018

Uimh. 42 de 2018

25 Aib 2018
Lapsed

An Bille um Thoirmeasc ar Theiripí Tiontúcháin, 2018

Uimh. 39 de 2018

6 Márta 2018
Lapsed

An Bille um Chaomhnú Fostaíochta (Bearta chun Cur i gCoinne Bréag-Fhéinfhostaíochta), 2018

Uimh. 17 de 2018

24 Beal 2017
Lapsed

An Bille um Dhrugaí Rialaithe agus um Dhochar a Laghdú, 2017

Uimh. 68 de 2017

3 DFómh 2018
Lapsed

An Bille fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (Faisnéis faoin Difríocht Pá idir na hInscní), 2017

Uimh. 64 de 2017

30 Márta 2017
Lapsed

An Bille um Aosaigh a Chosaint, 2017

Uimh. 44 de 2017

8 Noll 2016
Lapsed

Bille na bPinsean (Déileáil Chomhionann i dtaca le Pinsin i Scéim Sochair Ceirde) (Leasú), 2016

Uimh. 109 de 2016

6 Noll 2016
Lapsed

An Bille um Chionta Gnéasacha Áirithe (Leithscéal a Ghabháil agus Saoradh), 2016

Uimh. 106 de 2016

7 Meith 2017
Enacted

An tAcht Iomaíochta (Leasú), 2017

Uimh. 12 de 2017

An Bille Iomaíochta (Leasú), 2016

Uimh. 8 de 2016

26 Márta 2013
Lapsed

An Bille um Chlárú Sibhialta (Comhionannas Pósta), 2013

Uimh. 33 de 2013

10 Noll 2015
Enacted

An tAcht um Chomhionannas (Forálacha Ilghnéitheacha), 2015

Uimh. 43 de 2015

An Bille um Chomhionannas (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013

Uimh. 23 de 2013

2 Beal 2012
Withdrawn

An Bille um Chlárú Sibhialta (Leasú), 2011

Uimh. 65 de 2011

15 Aib 2010
Lapsed

An Bille um Chiorrú Ball Giniúna Baineann 2010 2010

Uimh. 14 de 2010

9 Noll 2009
Defeated

An Bille um Chosaint Tomhaltóirí (Dearbháin Bhronntanais) 2009

Uimh. 66 de 2009