Cabhair

You can enter multiple filters, including:

- Year(s) e.g. 2014-2017, 1990
- Keyword(s) e.g. finance, mental health
- Number of Bill or Act e.g. 179

To activate your filters, press the Search button.

Folaigh ardroghanna
Taispeáin ardroghanna

5524 result in Billí agus Achtanna

5524 result in Billí agus Achtanna

Leathanach 4 de 277

Taispeáin: 20 in aghaidh an leathanaigh

22 Iúil 2021
Enacted

An tAcht fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais (Leasú), 2021

Uimh. 27 de 2021

An Bille fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais (Leasú), 2021

Uimh. 76 de 2021

13 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Uimh. 2), 2021

Uimh. 75 de 2021

13 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Fhiadhúlra (Leasú), 2021

Uimh. 74 de 2021

12 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil) (Faoiseamh ó Phian d’Fhéatas), 2021

Uimh. 73 de 2021

12 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na bPinsean (Leasú) (Trédhearcacht i Muirir), 2021

Uimh. 72 de 2021

21 Iúil 2021
Enacted

An tAcht um Thithíocht Inacmhainne, 2021

Uimh. 25 de 2021

An Bille um Thithíocht Inacmhainne, 2021

Uimh. 71 de 2021

7 Beal 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú), 2021

Uimh. 70 de 2021

31 Beal 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta (Luach Cothaithe Saor in Aisce nó Saor in Aisce go Páirteach a Eisiamh) (Leasú), 2021

Uimh. 69 de 2021

7 Beal 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chaomhnú Fostaíochta (Oibrithe Ardáin agus Féinfhostaíocht Bhréagach), 2021

Uimh. 68 de 2021

6 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Ceart Vótála ag Aois 16), 2021

Uimh. 67 de 2021

5 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Leasa Shóisialaigh (Ordú Íocaíochta) (Leasú), 2021

Uimh. 66 de 2021

5 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Aitheantas a Thabhairt do Cheardchumainn, 2021

Uimh. 65 de 2021

5 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Bunachais Pórúcháin Madraí (Leasú), 2021

Uimh. 64 de 2021

22 Iúil 2021
Enacted

An tAcht um Dhlínse Mhuirí, 2021

Uimh. 28 de 2021

An Bille um Dhlínse Mhuirí, 2021

Uimh. 63 de 2021

25 Beal 2021
Enacted

An tAcht fá Chomhaontuithe um Scéimeanna Ráthaíochta Iasachta (Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann), 2021

Uimh. 9 de 2021

An Bille fá Chomhaontuithe um Scéimeanna Ráthaíochta Iasachta (Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann), 2021

Uimh. 62 de 2021

30 Aib 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Aer Glan (Cosc ar Ghual Toiteach), 2021

Uimh. 61 de 2021

28 Aib 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Léasú Chuid V a Aisghairm), 2021

Uimh. 60 de 2021

28 Aib 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Fháltais ó Choireacht (Infheistíocht i bPobail faoi Mhíbhuntáiste) (Leasú), 2021

Uimh. 59 de 2021

28 Aib 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Leasú), 2021

Uimh. 58 de 2021

29 MFómh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chrannchur Náisiúnta (Leasú), 2021

Uimh. 57 de 2021