Bunaíodh an Coiste um Shocruithe le haghaidh Grinnscrúdú Buiséadach chun a bhreithniú conas a d’fhéadfaí acmhainn Thithe an Oireachtais a mhéadú chun tionchar a imirt agus cuntasacht a bhaint amach ar fud an timthrialla buiséid. Bhí ceangal air tuairisciú don Bhuan-Fhochoiste um Athleasú na Dála laistigh de 35 lá óna bhunú. Le linn a chuid pléití, chuala an coiste ó na comhlachtaí poiblí a rachadh na tograí a bhí á mbreithniú ag an gcoiste i bhfeidhm orthu.

Léigh an rún ón Dáil chun an coiste a bhunú.