Tá an tOireachtas freagrach as grinnscrúdú a dhéanamh ar dhréacht-thograí AE, as reachtaíocht AE a thrasuí go cuí i ndlí na hÉireann agus as cúram a chur ar an Rialtas as na cinntí a dhéanann Airí ag cruinnithe na Comhairle. Is iad Tithe an Oireachtais a tharmligeann go leor den obair i dtaca le gnóthaí AE chuig Coistí an Oireachtais.

Tugtar cuntas sa tábla thíos ar chinntí a rinne an Coiste um Ealaíona, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta le déanaí maidir leis an ngrinnscrúdú ar reachtaíocht AE atá beartaithe i réimsí na n-ealaíon, oidhreachta, gnóthaí réigiúnacha, tuaithe agus Gaeltachta.

Cinntí cruinnithe

Céad, 24 Beal

Decision List Schedule B

Decision List Schedule B (PDF)

Céad, 12 DFómh

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A (PDF)

Céad, 7 MFómh

Decision List for Schedule A and B

Decision List for Schedule A and B (PDF)