Tá an tOireachtas freagrach as grinnscrúdú a dhéanamh ar dhréacht-thograí AE, as reachtaíocht AE a thrasuí go cuí i ndlí na hÉireann agus as cúram a chur ar an Rialtas as na cinntí a dhéanann Airí ag cruinnithe na Comhairle. Is iad Tithe an Oireachtais a tharmligeann go leor den obair i dtaca le gnóthaí AE chuig Coistí an Oireachtais. Tugtar cuntas sa tábla thíos ar chinntí a rinne an Coiste Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí le déanaí maidir leis an ngrinnscrúdú ar reachtaíocht AE atá beartaithe i réimse na fostaíochta agus na coimirce sóisialaí.

Cinntí cruinnithe

Déar, 12 Iúil

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Máirt, 8 Beal

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A (PDF)

Déar, 8 Márta

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A (PDF)

Déar, 22 Feabh

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A (PDF)