The work of the Committee ceased after it published its report.

Léigh an rún ón Dáil agus an rún ón Seanad chun an Coiste um Maoiniú ar Sheirbhísí Uisce Tí sa Todhchaí a bhunú.