Bhunaigh an tOireachtas an Coiste um Chúram Sláinte sa Todhchaí chun comhaontú traspháirtí a cheapadh ar fhís fhadtéarmach aonair le haghaidh cúram sláinte agus le haghaidh threo an bheartais sláinte.

Chuir an Coiste tuarascáil eatramhach le chéile i mí Lúnasa 2016 agus chuir sé a thuarascáil deiridh i gcló i mí na Bealtaine 2017. Tugtar breac-chuntas sa tuarascáil, Cúram Sláinte, ar phlean deich mbliana le haghaidh ár seirbhísí sláinte, bunaithe ar chomhthoil pholaitiúil.

Léigh an rún ón Dáil agus an rún ón Seanad chun an coiste a bhunú.