COMMITTEE ON FINANCE. - MINISTERS AND SECRETARIES BILL, 1923.

The necessary Message having been received from the Governor-General, I beg to move the motion which is on the paper as follows:—

Chun críche aon Achta a rithfar sa tSiosón so chun na hAirí agus na Rann Stáit do bhunú do réir an Bhunreachta agus chun comhacht do thabhairt chun Rúnaithe Páirliminte do cheapa, go bhfuil sé oiriúnach a údarú go n-íocfar amach as airgead a sholáthróidh an tOireachtas tuarastal Uachtarán na hArd-Chomhairle, tuarastail Airí, an Phríomh-Atúrnae agus Rúnaithe Páirliminte, tuarastail no luach saothair oifigigh agus seirbhísigh gach Roinne Stáit, costaisí gach Roinne Stáit, agus aon chostaisí eile fé n-a raghfar chun an tAcht san do chur in éifeacht.

That for the purpose of any Act of the present Session for constituting the Ministers and Departments of State pursuant to the Constitution and for enabling the appointment of Parliamentary Secretaries, it is expedient to authorise the payment out of moneys to be provided by the Oireachtas of the salaries of the President of the Executive Council, of Ministers, of the Attorney-General and Parliamentary Secretaries, the salaries or remunerations of officers and servants of each Department of State, the expenses of each Department of State, and any other expenses incurred in carrying such Act into effect.

Motion put and agreed to.