IN COMMITTEE ON FINANCE. - VOTE 47—SECONDARY EDUCATION.

I move:—

Go ndeontar suim ná raghaidh thar £96,400 chun slánuithe na suime is gá chun íoctha an Mhuirir a thiocfidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31adh lá de Mhárta, 1929, chun Meadhon-Oideachais, maraon le Deontas Thuarastal na Múinteoirí, Deontas Ceann-tsaraithe agus Méaduithe Tuarastail do Mhúinteoirí Meadhon-Scoileanna.

That a sum not exceeding £96,400 be granted to complete the sum necessary to defray the Charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1929, for Secondary Education, including the Teachers' Salaries Grant, Capitation Grant and Increments of Salary to Secondary School Teachers.

Vote put and agreed to.