Written Answers. - Rátaí na Bliana.

D'fhiafruí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé maidir le gach contae (a) cad is méid iomlán do rátaí na bliana 1941-42; (b) cadé méid an riaráiste rátaí o 1940-41 a cuireadh isteach i mbaráutas na bliana 1941-42; agus (c) cadé an méid de bharántas na bliana 1941-42 a bhí bailithe um an 30/9/1941; agus cadé an méid fén gcéad é sin d'iomlán an bharántais agus (d) cadé an méid a bhí gan bailiú um an 30/9/1941.

Tá an t-eolas mar leanas:—

COMHAIRLÍ CONNDAE—RÁTAÍ 1941-42.

Rátaí na Bliana (Riaraistí ar aghaidh 'na measc) gan ar h-eiligheadh ar na Bailte-Ceanntair d'aireamh.

CONNTAE

Gearracháin 1941/42

Riaráisti ar aghaidh

An barántas tomlán 1941/42

Lacáiste ar thithe beaga

Do bailigheadh suas go dtí an 30adh lá de Mheán Fhómhair, 1941

Gan bailiú an 30adh lá de Mheán Fhómhair, 1941

An méld fe'n gcéad a bailigheadh ar 30adh lá de Mheán Fhómhair, 1941

1

2

3

4

5

6

7

8

Ceatharlach

61,422

11,388

72,810

151

3,879

68,780

5.6

An Cabhan

102,191

102,191

95

26,812

75,284

28.3

An Clár

142,104

18,166

160,270

160

9,782

150,328

6.2

Corcaigh

492,877

59,873

552,750

1,162

85,114

466,474

15.6

Dún na nGail

197,494

197,494

692

63,937

132,845

32.6

Baile Átha Cliath

301,727

145,067

416,794

82,741

364,053

18.5

Gaillimh

272,751

23,788

296,539

39,228

257,311

13.2

Ciarraidhe

159,385

159,385

24,076

135,309

15.1

Cill Dara

123,408

30,821

154,229

397

17,005

136,827

11.3

Cill Choinnigh

103,785

18,802

122,587

276

15,407

106,904

12.8

Laoighis

124,910

15,880

140,790

533

15,061

125,196

11.1

Liathdruim

78,541

8,798

87,339

102

13,550

73,687

15.6

Luimneach

174,692

17,135

191,827

18,457

173,370

9.6

Longphort

67,647

4,823

72,470

175

7,143

65,152

10.1

Lughbhaidh

84,384

2,094

86,478

275

19,877

66,326

23.3

Muigheo

181,097

2,935

184,032

98

33,288

150,646

18.2

An Mhidhe

180,968

8,455

189,423

396

31,523

157,504

16.9

Muineacháin

89,420

464

89,884

144

18,931

70,809

21.2

Ua bhFáilghe

96,797

9,830

106,627

64

11,540

95,023

10.7

Roscomáin

153,392

8,806

162,198

161

23,341

138,696

14.5

Sligeach

97,820

4,774

102,594

13

10,797

91,784

11.5

Tiobraid Arann Thuaidh

127,062

6,653

133,715

300

15,418

117,997

11.8

Tiobraid Arann Theas

115,791

9,613

125,404

319

32,866

92,219

26.5

Portláirge

120,020

12,085

132,105

404

34,005

97,696

26.1

Iar Mhidhe

117,559

8,350

125,909

290

23,749

101,870

19.1

Loch gCarman

137,676

14,603

152,279

517

31,084

120,678

20.8

Cill Mhanntáin

124,508

20,597

145,105

125

35,042

109,938

24.2

AN T-IOMLAN

4,029,428

463,800

4,493,228

6,849

743,673

3,742,706

16.7