Written Answers. - Tithe do Thogáil.

D'fhiafruí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí faighte, um an 31/3/'41, ag an údarás áitiúil chun iad a dhíol le cumann éigin no chun iad do thabhairt ar léas do chumann éigin fé Alt 5 (1) (j) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Tá an t-eolas mar leanas:

Líomatáiste

Méid tighthe a bhi faighthe ar an udarás áitiúil um an 31/3/41.

Baile Átha Cliath

25

D'fhiafruí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an déarfa sé cadé an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamh-oiriúnacha chun comhnuithe a bhí leagtha i ngach Baile-líomatáiste, um an 31/3/'41, mar chothrom i gcoinnibh tithe a tógadh fé Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Tá an t-eolas mar leanas:—

Liomatáiste.

Méidtighthe a leagadh um an 31/3/41.

Corcaigh

692

Átha Cliath

1,132

Luimneach

259

Portláirge

205

An Uaimh

56

Béal Átha h-I

199

Árd Fhirdiadh

59

Áth Luain

200

Inbhear Mór

95

Brí Chualann

215

Bun Dobhrann

1

Béal Átha na Sluagh

57

Béal Átha Beithe

28

Béal Tairbeart

41

Biorra

125

Béal Átha'n Fheadha

340

Béal Átha Seannaigh

88

Cluain Eóis

102

Carraig-Mhacaire-Rois

62

Cabhán

35

Muinchille

29

Caisleán Mhaghamhnach

39

Caiseal

110

Caisleán a Bharraigh

78

Cluain Meala

150

Calainn

26

Ceannanus Mór

61

Cill Caoidhe

58

Carraig na Súire

170

Ceatharlach

139

Clanna Caoilte

45

Dún Laoghaire

291

Cionn tSáile

37

Droichead Átha

368

Dún Garbhán

202

Dún Dealgain

338

Eadon Doire

10

Inis

60

Inis Corthaidh

171

Mainistir Fhear Muighe

79

An Ghaillimh

74

Guaire

82

Granárd

48

Cill Áirne

91

Cill Rúis

150

Cill Choinnigh

333

Baile Locha Riach

8

Leitir Ceannain

20

Lios Tuathail

60

Longphort

12

Mágh Cromtha

49

Móinteach Mhílic

90

Muine Bheag

91

Magh Ealla

74

Muineachán

113

Muilleann gCearr

46

Nás na Ríogh

77

Aonach Urmhumhan

112

Ros Mhic Treóin

87

Pasáiste

41

Portlaoighise

74

Rath Caola

12

Mainistir na Buaile

11

Sligeach

364

Dúrlas Éile

226

Tráighlí

314

Tuaim

67

Tiobraid Arann

159

Tulach Mór

212

Baile Átha Thruim

46

Teampall Mór

108

Cathair na Mart

58

Cill Manntáin

72

Loch gCarman

146

Eochaill

76

Sciobairín

18

Mainistir na Corann

3

Iomlán

10,076

D'fhiafrui

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Baile-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/3/'41, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste féleith aca san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh san ráithe dar chríoch an 31/3/'41.

Tá an t-colas mar leanas:

Líomatáiste.

Méid tighthe a críochnuíodh um an 31/3/41.

Méid tighthe a críochnuíodh i rith na leath-bliana dar chríoch an 31/3/41.

Corcaigh

1,006

Átha Cliath

2,390

248

Dún Laoghaire

470

Luimneach

479

Portláirge

305

An Uaimh

116

Inbhear Mór

148

Áth Luain

358

Báile Átha h-I

199

Béal Átha'n Fheadha

344

Béal Átha na Sluagh

101

Béal Táirbeart

26

Biorra

177

Brí Chualann

391

Bun Crannaighe

28

Bun Dobhrann

12

Ceatharlach

132

Carraig- Mhacaire-Rois

49

Caiseal

104

Caisleán a 'Bharraigh

103

Caisleán Mhaghamhnach

36

Cabhán

45

Ceannanus Mór

60

Clanna Caoilte

38

Cluain Eois

100

Cluain Meala

228

An Cobh

73

Muinchille

28

Carraig-na-Súire

186

Dún Dealgan

398

Dún Garbhán

225

Droichead Átha

150

Inis

56

Inis Corthaidh

200

Mainistir Fhear Muighe

103

An Ghaillimh

344

4

Granárd

48

Beann Éadair

17

Cill Choinnigh

346

Cill Áirne

96

Cill Rúis

194

Cionn tSáile

26

Leitir Ceannain

36

Lios Tuathail

104

Longphort

22

Mághcromtha

72

Magh Ealla

120

Muineachán

99

Nás na Ríogh

87

10

Aonach Urmhumhan

111

Ros Mhic Treóin

97

Pasáiste

41

Sciobairín

30

Sligeach

504

136

Teampall Mór

99

Durlas Éile

256

Tiobraid Árann

215

Tráighlí

451

70

Béal Átha Thruim

40

Tulach Mór

224

Mainistir na Corann

3

3

Cathair na Mart

47

Loch gCarman

346

Cill Manntáin

182

34

Eochaill

86

Árd Fhirdiadh

57

Béal Átha Beithe

19

Béal Átha Seannaigh

80

Mainistir na Buaile

46

Calainn

20

Eadon Doire

36

Guaire

66

Cill Caoidhe

42

Baile Locha Riach

9

Móinteach Mhílic

70

Muinebeag

90

Muilleann gCearr

46

Caisleán Nua

32

Portlaoighise

74

Rath Caola

20

Tuaim

124

Iomlán

14,038

505

D'fhiafrui

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Baile-líomatáistí inar críochnuíodh um an 31/3/'41, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith aca san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh san ráithe dar chríoch an 31/3/'41.

Tá an t-eolas mar leanas:—

Liomatáiste.

Méid tighthe a críochnuíodh um an 31/3/41.

Méid tighthe a críochnuíodh i rith na leath-bliana dar chríoch an 31/3/41.

Corcaigh

660

54

Átha Cliath

7,376

Dún Laoghaire

* 14

Luimneach

463

Portláirge

453

An Uaimh

52

Áth Luain

10

Béal Átha'n Fheadha

111

Bun Crannaigh

30

Bun Dobhrann

12

Ceatharlach

72

Carraigh-Mhacaire- Rois

10

Carraig-na-Súire

25

Caisleán Mhaghamh- nach

5

Caisleán a Bharraig

13

Cabhán

47

Ceannanus Mór

11

Clanna Caoilte

2

Cluain Eois

18

Cluain Meala

140

Muinchille

12

Droichead Átha

610

32

Dún Dealgan

287

Inis

4

Inis Chortaidh

41

An Ghaillimh

1

Beann Éadair

19

Cill Choinnigh

11

Cill Rúis

2

Mainistir na Buaile

12

Cionn tSáile

8

Mágh Cromtha

6

Mágh Ealla

63

Mainistir na Corann

26

Nás na Ríogh

*16

Pasáiste

29

Ros Mhic Treóin

26

Sciobairín

20

Sligeach

56

Dúrlas Éile

32

Tiobraid Árann

55

Baile Átha Thruim

26

Cathair na Mart

50

Loch gCarman

36

Cill Manntáin

10

Eochaill

15

Árd Fhirdiadh

16

Baile Brigín

34

Béal Átha Beithe

9

Beanntraighe

8

Droichead Nua

40

Eadon Doire

2

Lios Mór

4

Baile Locha Riabhach

16

Móinteach Mhílic

12

Muilleann gCearr

62

Portlaoighise

31

Tuaim

120

Iomlán

11,351

86

*Ní comhairightear ins na figiúirí seo na tighthe seo leanas ná fuil rann iocann a in-íoctha ina dtaobh faoi Acht na dTighthe 1932:—

Dún Laoghaire 146 agus Nás na Ríogh 24.

D'fhiafrui

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblide an ndéarfa sé cad iad na Tuath-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/3/'41, tithe go mbaineann Alt (6) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith aca san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh san ráithe dar chríoch an 31/3/'41.

Tá an t-eolas mar leanas:—

Liomatáiste.

Méid tighthe a críochnuíodh um an 31/3/41.

Méid tighthe a críochnuíodh i rith na leath-bliana dar chríoch an 31/3/41.

Ceatharlach

723

Cabhán

305

10

Clár

486

31

Corcaigh

1,453

147

Dún na nGall

452

12

Baile Átha Cliath

1,202

40

An Ghaillimh

576

9

Ciarraidhe

170

Cill Dara

957

153

Cill Choinnigh

802

62

Laoighis

548

Liathdruim

191

Luimneach

1,235

160

Longphort

405

43

Lubhaidhe

553

16

Muigheo

204

An Mhidhe

1,138

21

Muineachán

195

2

O'Fáilghe

752

30

Roscomáin

382

19

Sligeach

410

Tiobraid Árann Thuaidh

785

2

Tiobraid Árann Theas

881

30

Portláirge

588

58

Iar Mhidhe

451

Loch gCarman

1,231

17

Cill Manntáin

1,337

25

Iomlán

18,412

887

86

D'fhiafrui

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe, maraon le méid na ndeontas atá le n-íoc ina dtaobh, a bhí críochnuithe um an 31/3/41, i ngach Tuath-líomatáiste ag (1) sclábhaithe talmhaíochta, (2) feirmeoirí ná fuil thar £15 de luacháil ortha, (3) feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 de luacháil ortha, agus (4) daoine seachas na sclábhaithe agus na feirmeoirí sin; cadé an méid tithe a thóg (1) daoine príobháideacha agus (2) cumainn mhaitheasa puiblí; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tá an t-eolas mar leanas:

LÍOMATAISTE

Méid tighthe a críochnulodh agus an méid deontas ah-íocadh ag Daoine Príomháideacha um an 31/3/'41

Tighthe a criochnulodh um an 31/3/'42 agCumainn Mhaitheasa Puibli

IOMLAN

Sclabhuighthe Talmhuighícochta

Feirmeóiríná fil thar £15luachála ortha

Feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Daoine seachas lad san ag (1), (2) agus (3)

Iomlán

Sclabhuighthe Talmhuighíochta

Feirmeoirína fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeoirígo bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Iomlán

Méid iomlán na dtighthe a chríochnuíodh um an31/3/'41

Méid iomlán na ndeontas a híocadh um an31/3/'41

Méid

Méid

Méid

Méid

Méid

Méid

Méid

Méid

Méid

Méid

Méid

Méid

Méid

Méid

Méid

Méid

Méid

Méid

tighthe

deontas

tighthe

deontas

tighthe

deontas

tighthe

deontas

tighthe

deontas

tighthe

deontas

tighthe

deontas

tighthe

deontas

tighthe

deontas

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Ceatharlach

7

490

26

1,820

9

540

16

715

58

3,565

2

140

2

140

60

3,705

An Cabhán

2

140

20

1,354

9

495

113

4,986

144

6,975

41

3,240

280

22,306

96

6,690

417

32,236

561

39,211

An Clár

2

210

14

975

5

300

170

7,578

192

9,063

97

7,727

334

26,573

129

8,975

560

43,275

752

52,338

Corcaigh

139

9,613

185

12,894½

56

3,348

1,387

60,272½

1,767

86,128

216

17,173½

258

20,345½

84

5,842½

558

43,361½

2,325

129,489½

Dún na nGall

41

2,830

173

11,981

10

590

149

6,298

373

21,699

74

5,851

244

19,315

12

834

330

26,000

703

47,699

Baile Átha Cliath

104

7,279

28

1,942

12

695

2,080

93,353

2,224

103,269

10

800

2

160

1

70

13

1,030

2,237

104,299

An Ghaillimh

20

1,388

95

6,608

22

1,320

241

10,659½

378

19,975½

113

8,958

1,016

81,280

281

19,347

1,410

109,585

1,788

129,560½

Ciarraidhe

25

1,713

20

1,395

5

299

388

17,224

438

20,631

942

73,036

904

71,577½

171

11,935

017

156,548½

2,455

177,179½

Cill Dara

10

682

2

140

3

180

57

2,551

72

3,553

70

5,593

65

5,200

11

770

146

11,568

218

15,116

Cill Choinnigh

22

1,533

36

2,508

16

960

64

2,827½

138

7,828½

1

70

1

70

139

7,898½

Laoighis

7

490

9

680

1

60

34

1,488

51

2,668

6

477

79

6,302

29

2,030

114

8,809

165

11,477

Liathdruim

7

479

48

3,229

11

657

94

4,047

160

8,412

33

2,571

237

18,788

32

2,169

302

23,528

462

31,910

Luimneach

21

1,459

34

2,365

10

597

421

18,922½

486

23,343½

163

12,998

145

11,565½

46

3,210

354

27,773½

840

51,117

Longphort

2

140

35

2,435

7

420

39

1,746

83

4,741

6

478

29

2,320

17

1,188

52

3,986

135

8,727

Lubhaidhe

5

350

3

178

123

5,487

131

6,015

80

6,347

143

11,282

28

1,953

251

19,582

382

23,597

Muigheo

4

280

2

120

278

12,319

284

12,719

263

19,960

2,125

168,571½

184

12,823

2,572

201,354½

2,856

214,073½

An Mhidhe

10

697

14

974

14

840

71

3,131

109

5,642

7

559

28

2,220

19

1,314

54

4,093

163

9,735

Muineacháin

19

1,284

7

409

78

3,461

104

5,154

46

3,641

656

52,242

125

8,734

827

64,617

931

69,771

Ua bhFáilghe

4

280

12

815

7

415

41

1,837

64

3,347

40

3,197

136

10,745

58

4,060

234

18,002

298

21,349

Roscomán

2

420

57

3,969

7

408

190

8,464

260

13,261

56

4,453

572

45,574

144

10,109

772

60,136

1,032

73,397

Sligeach

5

350

28

1,916

5

300

164

7,217½

202

9,783½

52

4,149

516

41,087

111

7,722

679

52,958

881

62,741½

Tiobraid Arann Thuaidh

16

1,114

17

1,190

16

955

58

2,567

107

5,826

10

800

7

558

4

280

21

1,638

128

7,464

Tiobrald Arann Theus

6

419

9

630

1

60

55

2,380

71

3,498

44

3,514

33

2,630

14

975

91

7,119

162

10,617

Portláirge

17

1,185

8

545

5

296

79

3,416

109

5,442

7

555

6

479

2

140

15

1,174

124

6,616

Iarmhidhe

17

1,187

37

2,570

30

1,800

56

2,509

140

8,066

9

720

30

2,395

16

1,120

55

4,235

195

12,301

Loch gCarmán

129

8,856

72

5,031

28

1,667

94

4,154

323

19,708

1

70

1

70

324

19,778

Cill Manntáin

11

747

17

1,129

6

357

50

2,227

84

4,460

2

160

2

140

4

300

88

4,760

IOMLAN

636

44,051

1,019

70,609

307

18,266

6,590

201,846½

8,552

424,773

2,385

186,797½

147,847

623,676

1,620

112,710½

11,852

923,184

20,404

1,347,957

D'fhiafrui

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé léith, cadé an méid tithe a bhí críochnuithe, um an 31/3/'41, fé Achtanna na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932 agus 1934, ag daoine seachas údarásanna áitiúla; cadé an méid de sná tithe sin a chríochnuigh (a) daoine príobháideacha agus (b) cumainn mhaitheasa puiblí; cadé méid na ndeontas a híocadh le gach dream aca san; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tá an t-eolas mar leanas:—

An méid tighthe a críochnuíodh agus an méid deóntas a h-íocadh ingach baile-liomatáiste go mbaineann Acht na dTighthe (1932-1940) leis um an 31-3-'41.

Líomatáiste

DAOINE PRÍOMHÁIDEACHA

CUMAINN MAITHEASA PUIBLÍN

IOMALÁN

Tighthe

Méid Deóntas

Tighthe

Méid Deóntas

Tighthe

Méid Deóntas

£

£

£

Corcaigh

272

15,595

260

18,630

532

34,225

Baile Átha Cliath

4,671

238,388

2,059

106,187

6,730

344,575

Luimneach

363

18,301

24

1,176

387

19,477

Portláirge

59

2,831

59

2,831

An Uaimh

11

612½

11

612½

Inbhear Mór

6

285

6

285

Áth Luain

71

3,535

71

3,535

Áth h-í

1

45

1

45

Béal Átha 'n Fheadha

59

2,985

59

2,985

Béal Átha na Sluagh

28

1,369½

28

1,369½

Béal Táirbheart

11

565

11

565

Brí Chaualann

194

9,881

194

9,881

Bun Crannaigh

8

401

8

401

Bun Dobhrainn

5

224

5

224

Ceatharlach

39

2,012

39

2,012

Carraig Mhacaire Rois

10

470

10

470

Carraig na Súire

2

100

2

100

Caiseal

6

318

6

318

Caisleán a' Bharraig

65

3,284

9

630

74

3,914

Caisleán Mhagamhnach

7

380

7

380

Cabhán

12

660

12

660

Ceannanus Mór

4

190

4

190

Clanna Caoilte

25

1,272

25

1,272

Cluan Meala

16

905

16

905

Muinchille

5

305

5

305

Droichead Atha

50

2,435

4

240

54

2,675

Dún Dealgáin

64

3,414

26

1,820

90

5,234

Dún Garbhán

46

2,243

46

2,243

Dún Laoghaire

718

37,549

718

37,549

Inis

87

4,504

87

4,504

Inis Corthaidh

2

90

2

90

An Ghaillimh

575

29,485

575

29,485

Granárd

2

105

2

105

Beann Eadair

133

7,290

2

90

135

7,380

Cill Coinnigh

25

1,228

25

1,228

Cill Áirne

56

2,621

56

2,621

Cill Ruis

8

510

8

510

Cionn tSáile

2

100

2

100

Leitir Ceannainn

8

395

8

395

Lios Tuathaill

52

2,760

52

2,760

Longphort

7

324

7

324

Mágh Cromtha

8

379

8

379

Mágh Ealla

8

351

8

351

Mainistir na Corann

2

105

2

105

Muineachán

14

800

14

800

Nás na Ríogh

9

610

2

115

11

725

Aonach Urmhumain

12

692

12

692

Ros Mhic Treóin

9

444

9

444

Sciobairín

12

685

12

685

Sligeach

34

1,814

34

1,814

Teampall Mhór

10

495

10

495

Durlas Éile

58

2,816½

58

2,816½

Tiobrad Árann

16

870

16

870

Tráighlí

48

2,472

48

2,472

Tulach Mhór

9

425

8

390

17

815

Cathair na Mart

23

1,061½

23

1,061½

Loch gCarmán

24

1,132

24

1,132

Cill Manntáin

9

520

9

520

Eochaill

40

2,160

40

2,160

Ard Fhirdiadh

9

505

2

100

11

605

Baile Brigín

8

450

8

450

Béal Átha Beithe

1

40

1

40

Béal Átha Seannaigh

5

245

5

245

Droichead na Banndan

30

1,799

30

1,799

Beanntraighe

23

1,157

23

1,157

Mainistir na Buaile

5

227

5

227

Droichead Nua

10

500

2

130

12

630

Eadon Doire

1

45

1

45

Fíodhárd

8

455

8

455

Guaire

18

917

18

917

Cill Caoidhe

20

1,047

3

200

23

1,247

Baile Locha Riach

10

440

2

90

12

530

Móinteach Mhílic

4

195

4

195

Muilleann gCeárr

20

1,020

2

95

22

1,115

Muine Bheag

2

90

2

90

Caisleán Nua

25

1,400

25

1,400

Portlaoighise

12

685

12

685

Rath Caola

3

155

3

155

Roscomáin

10

455

6

360

16

815

Tuaim

91

5,050

8

560

99

5,610

IOMLÁN

8,442

434,521

2,422

130,968

10,864

565,489

D'fhiafrui

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe go raibh a n-athdhéanamh críochnuithe, um an 31/3/'41, fé Alt 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, (a) ag sclábhaithe talmhaíochta agus (b) mion-fheirmeoirí; cadé méid na ndeontas a bhí le n'íoc ina dtaobh; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tá an t-eolas mar leanas:—

Méid tighthe a hath-deineadh agus an méid deóntas a h-íocadh fé Acht na dTighthe 1932-1940 um an 31-3-'41.

Líomatáiste

Sclabhuighthe Talamhuiochta

Mion Fheirmeóirí

Iomlán

Tighthe

Deóntas

Tighthe

Deóntas

Tighthe

Deóntas

£

£

£

Ceatharlach

80

3,135

462

18,506

542

21,641

Cabhan

49

1,978

957

35,762

1,006

37,740

Clár

48

1,872

649

25,239

697

27,111

Corcaigh

591

23,087

5,261

200,503

5,852

223,590

Dún na nGall

35

1,386

318

12,359½

353

13,745½

Baile Átha Cliath

26

1,015

70

2,709

96

3,724

An Ghallaimh

34

1,296

2,036

83,161

2,070

84,457

Ciarraidhe

165

6,310

1,112

42,289

1,277

48,599

Cill Dara

27

1,060

97

3,801

124

4,861

Cill Coinnigh

110

4,028

549

21,313

659

25,341

Laoighis

50

1,849

517

19,760

567

21,609

Liathdruim

16

604

753

29,071

769

29,675

Luimneach

100

3,911

449

16,919¼

549

20,830¼

Longphort

32

1,192

1,579

57,282½

1,611

58,474½

Lubhaidhe

225

8,506

1,258

46,798

1,483

55,304

Muigheó

61

2,321

2,146

82,216

2,207

84,537

An Mhidhe

71

2,659

441

16,743

512

19,402

Muineachán

11

440

967

38,034

978

38,474

Ua bFháilghe

66

2,517

625

23,165

691

25,682

Roscomáin

22

797

1,182

44,867

1,204

45,664

Sligeach

24

951½

643

24,736½

667

25,688

Tiobrad Arann (Thuaidh)

38

1,377

319

12,080

357

13,457

Tiobrad Arann (Theas)

79

3,045

496

18,860

575

21,905

Portlairge

70

2,689

595

22,829

665

25,518

Iar Mhidhe

56

2,161

572

21,716

628

23,877

Loch gCarmán

71

2,700

525

20,425½

596

23,125½

Cill Manntáin

58

2,263

343

13,545½

401

15,808½

IOMLÁN

2,215

85,149½

24,921

954,690¾

27,136

1,039,840¼