Written Answers to Questions. - Gnóthaí Rúnaí Phairlaiminte.

D'fhiafraígh

den Taoiseach an luafaidh sé, maidir le gach Roinn a bhfuil Rúnaí Parlaiminte ceaptha dhi, cad iad na gnóthaí atá de chúram ar an Rúnaí sín.

Ina fheadhmannas mar Rúnaí Parlaiminte don Taoiseach tá de chúram ar Liam Mac Cosgair, T.D., clár Parlaiminteach gnótha an Rialtais a shocrú agus gníomhú mar liaison idir an Rialtas agus an Freasúra i nDáil Éireann. Ina fheadhmannas mar Rúnaí Parlaiminte don Aire Tionscail agus Tráchtála tá de chúram ar Liam Mac Cosgair, T.D., cúrsaí a bhaineas le Dlí na gCuideachtan; Árachas; Mianaigh agus Mianraí; an tSuirbhéaracht Gheolaíochta; Cumainn Charadais, Foirgníochta, Tionscail agus Daon-Charadais; Rialú Gáis; Meáchain agus Tomhais; Tasachta Trádála; Marcanna Marsantais; Meisiúnacht agus Halla-Mharcail; Clárú Maoine Tionscail agus Tráchtála; Rialú ar Fhoirgníocht; agus Ciondáil Tae, Siúcra, Ime, Margairín, Gallúnaí agus Táirgí Petroleum.

Ina fheadhmannas mar Rúnaí Parlaiminte don Aire Rialtais Áitiúil tá de chúram ar Bhreandán Mac Feorais, T.D., cúrsaí a bhaineas le hIniúchóireacht; Comh-Cheannach; Pleanáil Bailte Móra; agus Bóithre. Ina fheadhmannas mar Rúnaí Párlaiminte don Aire Cosanta gníomhaíonn Breandán Mac Fheorais, T.D., mar chomhalta síbhialta den Chomhairle Cosanta.

Tá an Rúnaí Parlaiminte don Aire Airgeadais, Micheál Ó Domhnalláin, T.D., i gceannas Oifige na nOibreacha Poiblí.