Coiste Airgeadais. - An Bille um Thionscail na Gaeltachta, 1957—Rún Airgid.

Tairgim:—

Chun críche aon Achta a rithfear sa tsiosón seo do dhéanamh socruithe bhreise agus feabhsaithe chun na tionscail tuaithe atá anois á riaradh ag Roinn na Gaeltachta d'eagrú, a stiúradh agus d'fhorbairt, do dhéanamh socruithe chun tionscail nua agus scéimeanna somhaoineacha fostaíochta a thionscnamh sa Ghaeltacht, do bhunú Boird dá ngairmfear Gaeltarra Eireann, do mhíniú a chumhacht agus a dhualgas, d'aistriú na dtionscal tuaithe sin chun an Bhoird sin agus do dhéanamh socruithe i dtaobh nithe áirithe eile a bhaineas leis na nithe réamhráite, go bhfuil sé oiriúnach a údarú:—

(1) go n-íocfar leis an mBord i ngach bliain airgeadais, as airgead a shólathrós an tOireachtas, deontas de pé méid a cheadós Aire na Gaeltachta, le comhthoiliú an Aire Airgeadais, i leith caiteachais an Bhoird;

(2) go n-airleacfar as an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis pé suimeanna (nach mó san iomlán ná cúig chéad míle punt) a iarrfas an Bord ó am go ham chun a chumasú dhó a fheidhmeanna d'fheidhmiú nó a chomhlíonadh;

(3) go ndéanfar príomhshuim agus ús na n-urrús go léir a heiseofar faoin Acht sin a mhuirearú ar an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis agus d'íoc as an gcéanna; agus

(4) go n-íocfar as airgead a sholáthrós an tOireachtas an caiteachas faoina raghfar ag riaradh an Achta sin.

Bhfuil fhios ag an Aire an bhfuil suim speisialta airgid le cur ins na tionscail seo?

Níl sé socruithe fós, ach beidh sé.

An mbeidh Meastachán Breise i mbliana?

Nílim cinnte ach b'fhéidir go mbeidh.

Cuireadh agus d'aontaíodh an cheist.

English Version of Money Resolution.

I move:—

That for the purpose of any Act of the present session to make further and better provision for the organisation, conduct and development of the rural industries now administered by the Department of the Gaeltacht, to provide for the initiation of new industries and productive schemes of employment in the Gaeltacht, to establish a board to be known as Gaeltarra Eireann, to define its powers and duties, to transfer to it the said rural industries and to provide for certain other matters connected with the matters aforesaid it is expedient to authorise:—

(1) the payment in each financial year to the board, out of moneys provided by the Oireachtas, of a grant of such amount as the Minister for the Gaeltacht, with the concurrence of the Minister for Finance, may sanction towards the expenses of the board;

(2) the advance out of the Central Fund or the growing produce thereof of such sums (not exceeding in the aggregate five hundred thousand pounds) as the board may from time to time request for the purpose of enabling it to exercise or perform its functions;

(3) the charge on and payment out of the Central Fund or the growing produce thereof of the principal of and interest on all securities issued under such Act; and

(4) the payment out of moneys provided by the Oireachtas of the expenses incurred in the administration of such Act.

Question put and agreed to.
Tuairiscíodh agus d'aontíodh an Rún.
English version:
Resolution reported and agreed to.