Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Gaeltacht Housing Grants.

69.

asked the Minister for the Gaeltacht if housing grants paid by his Department will be supplemented by county councils to the same extent as grants made available by the Department of Local Government.

Tá cumhacht ag na húdaráis tithíochta deontas forlíontach a íoc ach is gnó do na húdaráis féin méid an deontais sin a shocrú faid nach rachaidh sé thar méid an deontais Stáit.

Tá deontais tithíochta méadaithe iníoctha le tamall anuas ag an Roinn Rialtais Áitiúil agus tá beartaithe deontais mo Roinne-se a ardú chomh maith. Nuair a bheidh Bille na dTithe (Gaeltacht) (Leasú), 1964, rite, beidh ar chumas na n-údarás tithíochta an scéal a leigheas chomh fada agus a bhaineann sé le deontais Ghaeltachta agus tá súil agam go ndéanfaidh siad amhlaidh.