Written Answers. - Kerry Company.

31.

asked the Minister for the Gaeltacht if he will state in relation to a company (details supplied) in County Kerry the amount of grant-in-aid approved and paid by Údarás na Gaeltachta to this company; the commitment by the company in relation to the provision of jobs; his view on the future of the company; the prospects for the 20 existing employees getting full time employment in this industry; and if he will make a statement on the matter.

Táim ag glacadh leis gurb é an tionscal faoi úinéireacht dhuine phríobháideach a chuaigh i mbun gnó i mbliana atá i gceist ag an Teachta seachas an tionscal a bhí ag feidhmiú ar feadh roinnt blianta go dtí sin mar fhochuideachta de chuid Údarás na Gaeltachta. Foilseofar sonraí faoina gcúnamh ón Údarás don tionscal sin i gCuntais an Údaráis do 1985 a leagfar faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

Tuigim ón Údarás go bhfuil gach dícheall á dhéanamh ag an bpríomhaí nua chun an gnó a fhorbairt. Tá 25 dhuine fostaithe agus, cé go bfhuil an gnó ag feidhmiú ar bhonn gearraimsire faoi láthair, tuigim go bhfuil céimeanna á nglacadh d'fhonn go mbeidh fostaíocht lánaimseartha le fáil ag na fostaithe chomh luath agus is féidir.