Private Members' Business. - An Bille um an Tríú Leasú Déag ar an mBunreacht, 1992: An Dara Céim. Thirteenth Amendment of the Constitution Bill, 1992: Second Stage.

Tairgim: "Go léifear an Bille an Dara Uair."

I move: "That the Bill be now read a Second Time."

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.

Question put and agreed to.