Written Answers. - Clarú Talún i gContae na Gaillimhe.

Éamon Ó Cuív

Ceist:

200 D'fhiafraigh Éamon Ó Cuív den Aire Talmhaíochta, Bia agus Foraoiseachta cén uair a fhreagrófar an cheist atá ardaithe le Coimisiún na Talún sa Chabhán maidir le clárú talún faoi sceidil 90084 do bheirt (sonraí tugtha), i gContae na Gaillimhe. [1129/94]

Tá mo Roinn i dteagmháil le Clárlann na Talún maidir leis an ábhar seo, chun an cheist a réiteach gan a thuilleadh moille.