An Bille um an Ochtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Neodracht) 2018: An Dara Céim (Atógáil) [Comhaltaí Príobháideacha]