DÁIL ÉIREANN

Tháinig an Dáil le chéile ar uair an mheán lae - bhí an Cléireach, Peadar Ó Fionnagáin, i láthair.
The Dáil assembled at 12 noon - the Clerk of the Dáil, Mr. Peter Finnegan, attending.
Léigh an Cléireach Fógra Uachtarán na hÉireann lenar Lánscoireadh agus lenar Comhghairmeadh Dáil Éireann.
The Clerk read the Proclamation of the President of Ireland Dissolving and Convening Dáil Éireann.
Is mar seo a leanas a bhí Forógra Uachtarán na hÉireann ag lánscor agus ag comóradh Dháil Éireann:
The Proclamation of the President of Ireland dissolving and convening Dáil Éireann was as follows: