Message from Dáil.

Fuarthas an Teachtaireacht seo a leanas ó Dháil Éireann:

Tá an Bille Rialtais Áitiúil (Achtacháin a Aisghairm), 1964, rite ag Dáil Éireann gan leasú.

The following Message has been received from Dáil Éireann:

Dáil Éireann has passed the Local Government (Repeal of Enactments) Bill, 1964, without amendment.