Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

Seanad Éireann díospóireacht -
Thursday, 13 Dec 1979

Vol. 93 No. 6

Appointment of Ministers of State.

Tá orm a chur in iúl don Teach go bhfuarthas litir dar dáta 13 Nollaig 1979 ó Rúnaí an Rialtais ag tabhairt ainmneacha na ndaoine atá ceaptha ag an Rialtas, ar ainmniú an Taoisigh, mar Airí Stáit.

Leagfar amach an litir ar an ngnáthmhodh i gCín Lae an Tí. De dhroim an chraolta seo, clófar í freisin i dTuairisc Oifigiúil na nDíospóireachtaí.

I have to inform the House that a letter dated 13th December 1979 has been received from the Secretary to the Government giving the names of the persons appointed by the Government, on the nomination of the Taoiseach, to be Ministers of State.

The letter will be set out in the usual. manner in the Journal of the House. Consequent on this announcement, it will also be printed in the Official Report of the Debates.

Ref. No.

ROINN AN TAOISIGH

Uimhir Thagartha S. 21099

DEPARTMENT OF THE TAOISEACH

BAILE ÁTHA CLIATH 2

13 Nollaig, 1979

DUBLIN 2

Cléireach an tSeanaid

Tá orm a chur in iúl duit go bhfuil an Rialtas, ar ainmniú an Taoisigh agus i bhfeidhmiú na cumhachta a thugtar dóibh le halt I (1) den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú) (Uimh. 2), 1977, tar éis gach duine faoi leith acu seo a leanas a cheapadh inniu chun oifig an Aire Stáit a luaitear os coinne a ainm,

Seán Ó Mórdha, T.D.

Aire Stáit ag Roinn an Taoisigh agus ag

(Seán Moore, T.D.),

an Roinn Cosanta.

Seán Ó Fathaigh, T.D.

Aire Stáit ag an Roinn Comhshaoil,

(John Fahey, T.D.),

Seámus Ó Tonnaí, T.D.

Aire Stáit ag an Roinn Oideachais,

(Jim Tunney, T.D.),

Tomás Ó hEodhusa, T.D.

Aire Stáit ag an Roinn Talmhaíochta,

(Thomas Hussey, T.D.),

Rádhulf de Búrca, T.D.

Aire Stáit ag an Roinn Tionscail,

(Raphael P. Burke, T.D.),

Tráchtála agus Fuinnimh,

Lorcán Ó hAillín, T.D.

Aire Stáit ag an Roinn Talmhaíochta,

(Lorcan Allen, T.D.),

Gearóid Ó Conghaile, T.D.

Aire Stáit ag an Roinn Comhshaoil,

(Gerard Connolly, T.D.),

Tomás Mac Alastraim, T.D.

Aire Stáit ag an Roinn Airgeadais,

(Thomas McEllistrim, T.D.),

Seán Mac Giolla Laoghaire, T.D.

Aire Stáit ag an Roinn Saothair agus ag

(Seán Calleary, T.D.),

Roinn na Seirbhíse Poiblí.

agus

Marcus Mac Giollaléith, T.D.

Aire Stáit ag an Roinn Poist agus

(Mark Killilea, T.D.).

Telegrafa.

D. Ó Súilleabháin,

Rúnaí an Rialtais.

Barr
Roinn