An Bille um an Ochtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Scaoileadh ar Phósadh) 2016: An Ráiteas mar Fhaisnéis do Vótálaithe: Motion