An Bille Sláinte (Caomhnú agus Cosaint agus Bearta Éigeandála eile ar mhaithe le Leas an Phobail), 2020: Céim an Choiste agus na Céimeanna a bheidh Fágtha