Message to Dáil

De réir Bhuan-Ordú 90, seolfar an teachtaireacht seo a leanas chuig Cléireach na Dála:

Tá an Roghchoiste um Chultúr, Oidhreacht agus Gaeltacht tar éis a bhreithniú ar an Meastachán seo a leanas i gcomhair seirbhísí poiblí le haghaidh na bliana dár gcríoch 31 Nollaig 2019 a chríochnú:

Vóta 33 - An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (Athbhreithnithe Breise)

The select committee adjourned at 3.20 p.m. sine die.