Thursday, 20 June 2013

Ceisteanna (97)

Éamon Ó Cuív

Ceist:

97. D'fhiafraigh Deputy Éamon Ó Cuív den Aire Oideachais agus Scileanna cén uair a réiteofar an fhadhb maidir leis na teorainneacha idir dhá eagraíocht (sonraí tugtha); agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [29861/13]

Amharc ar fhreagra

Freagraí scríofa (Ceist ar Education)

Bhuail oifigigh as mo Roinn le hionadaithe ón Institiúid le déanaí agus tháinig siad ar chomhaontú maidir leis an mbeart a theastaíonn. Déanfaidh mo Roinnse socruithe go gairid chun an fál teorann a fháil athailínithe.