Tuesday, 5 February 2019

Ceisteanna (264)

Éamon Ó Cuív

Ceist:

264. D'fhiafraigh Deputy Éamon Ó Cuív den Aire Oideachais agus Scileanna an raibh aon chomhráití aige leis an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil maidir le na scéimeanna coireála eisiltigh atá ag Údarás na Gaeltachta a aistriú chuig Uise Éireann le go bhfeadfaí na córais seo a úsáid le aghaidh an pobail i gcoitinne; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [5755/19]

Amharc ar fhreagra

Freagraí scríofa (Ceist ar Education)

Leis an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta a bhaineann an t-ábhar seo. Tuigim gur chuir an Teachta an cheist chéanna ar an Aire sin agus go gcuirfear freagra ar fáil an tseachtain seo.