Tuesday, 5 February 2019

Ceisteanna (551)

Catherine Connolly

Ceist:

551. D'fhiafraigh Deputy Catherine Connolly den Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt cén uair a dhéanfar cinneadh maidir le hiarratas a cuireadh chuig a Roinn maidir le hacmhainní cuí a fháil chun caoi níos fearr a chur ar Bhóthar Dhoire Fhatharta; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [5094/19]

Amharc ar fhreagra

Freagraí scríofa (Ceist ar Transport)

Is é an tÚdarás Áitiúla a bhfuil an dualghas reachtúil orthu na bóithre réigiúnach agus áitiúl a fheabhsú agus a caomhnú. Cuireann an tÚdarás Áitiúla na hachmainní ar fáill le haghaidh oibreacha, le cabhair deontais bóithre an Stáit, nuair atá sé oiriúnach. Déanann an t-Údarás an toghaidh agus an tosaíocht maidir leis na toinscnimh comh maith.

Sheoil mé fógra chuig Chomhairle Contae na Gaillimhe maidir le dáiliú airgid €300,000 i gcór Bhóthar Dhoire Fharatha faoin Scéim Deontais Áirithe.