Wednesday, 10 April 2019

Ceisteanna (37)

Catherine Connolly

Ceist:

37. D'fhiafraigh Deputy Catherine Connolly den Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta cad é clár na n-imeachtaí teanga-lárnaithe atá beartaithe ag Gaillimh 2020; an bhfuil an tOifigeach Cumarsáide Gaeilge fostaithe; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. [16597/19]

Amharc ar fhreagra

Freagraí scríofa (Ceist ar Culture)

Ag céim na tairisceana ar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa, d’aithin Gaillimh an teanga ar cheann de thrí phríomhthéama. Sa leabhar tairisceana, Making Waves, deirtear gurb í Gaillimh tobar na Gaeilge agus gurb í Cathair na Gaillimhe an chéad chathair in Éirinn a ainmníodh mar chathair dhátheangach. I measc oidhreacht Ghaillimh 2020 a luaitear sa leabhar tairisceana tá:

- Méadú ar an líon daoine a bheidh ag labhairt na Gaeilge ina saol laethúil agus

- Méadú ar tuiscint ar an tionchar dearfach a bhaineann le dhátheangachas.

Tá ríméad orm a thabhairt le fios don Teachta go bhfuil Oifigeach Gaeilge earcaithe ag Gaillimh 2020 agus gur thosaigh an té sin i mbun oibre an 1 Aibreán 2019 chun maith a dhéanamh d’aidhmeanna Ghaillimh 2020 i leith na Gaeilge mar ghné thábhachtach den chlár.