Tuesday, 2 July 2019

Ceisteanna (721)

Éamon Ó Cuív

Ceist:

721. D'fhiafraigh Deputy Éamon Ó Cuív den Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta cén dul chun cinn atá déanta maidir le forbairt na gcéibheanna ar Inis Meáin agus ar Inis Oírr; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. [28010/19]

Amharc ar fhreagra

Freagraí scríofa (Ceist ar Culture)

Mar is eol don Teachta, tá forbairt na gcéanna atá luaite san áireamh sa liosta tograí atá clúdaithe sa Phlean Forbartha Náisiúnta 2018 - 2027.

Maidir le Cé an Chaladh Mhóir, Inis Meáin, tá Comhairle Chontae na Gaillimhe i dteagmháil le geallsealbhóirí faoi láthair i dtaobh a gcuid mianta d'fhorbairt na cé agus tá Cás Gnó i leith na forbartha á réiteach ag an gComhairle faoi réir théarmaí an gCód Caiteachais Poiblí. Déanfar cinneadh críochnúil faoi scóip na forbartha amach anseo i gcomhthéacs na n-acmhainí airgeadais a bheidh ar fáil do mo Roinn sna blianta amach romhainn agus na n-éileamh éagsúla ar na hacmhainí sin.

Is féidir liom a dheimhniú don Teachta go bhfuil dul chun cinn maith déanta maidir le forbairt Ché Inis Oírr. Le cúnamh airgid ó mo Roinn, tá innealtóirí comhairleacha ceaptha ag Comhairle Chontae na Gaillimhe i ndáil leis an togra a fhorbairt. Ach an oiread le haon togra eile ar an scála seo, beidh gach chéim d'fhorbairt Ché Inis Oírr le meas i gcomhthéacs an tsoláthair airgid a bheidh ar fáil do mo Roinn ag an am sin agus faoi réir na bhforálacha atá san áireamh i gCód Caiteachais Phoiblí an Rialtais.