Thursday, 12 December 2019

Ceisteanna (36)

Aindrias Moynihan

Ceist:

36. D'fhiafraigh Deputy Aindrias Moynihan den Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an léireoidh sí, i bhfoirm tábla, caiteachas na Roinne ar áiseanna pobail agus spóirt sna Gaeltachtaí éagsúla do na blianta 2014-2019, agus na blianta sin san áireamh; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. [52145/19]

Amharc ar fhreagra

Freagraí scríofa (Ceist ar Culture)

Is faoin gClár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga, a cuirtear cúnamh caipitil ar fáil chun áiseanna pobail agus teanga a athchóiriú nó a fhorbairt sa Ghaeltacht. Tacaíonn an clár sin go praiticiúil le cuspóirí comhaontaithe a bhaineann leis an nGaeltacht mar a leagtar amach iad sa Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge 2018-2022 .

Tugann an tábla thíos léargas ar chaiteachas mo Roinne faoin gclár ó 2014:

Contae

2014

2015

2016

2017

2018

2019 to data

Iomlán

Dún na nGall

155,036

342,416

413,310

813,707

574,937

337,233

2,636,639

Maigh Eo

0

36,729

27,104

150,369

170,589

12,769

397,560

Gaillimh

243,108

338,376

380,015

676,986

345,092

382,609

2,366,186

Ciarraí

966,043

488,928

59,959

81,892

103,499

103,147

1,803,468

Corcaigh

40,867

163,674

24,627

122,510

87,533

7,500

446,709

Port Láírge

8,197

0

6,117

11,537

2,515

37,893

66,259

An Mhí

3,749

17,006

10,763

0

0

0

31,518

An Chláir

0

0

0

0

8,528

0

8,528

Níos mó ná Gaeltacht amháin

3,000

46,143

0

43,000

40,710

40,850

173,703

Iomlán

1,420,000

1,433,273

921,895

1,900,000

1,333,403

922,000

7,930,570