Bunaíodh Cácas Parlaiminte na mBan in Éirinn in 2017. Fóram traspháirtí is ea é do bhanpharlaiminteoirí na hÉireann. Tugann sé deis dóibh plé a dhéanamh ar na saincheisteanna a théann i bhfeidhm ar mhná den chuid is mó agus dul i mbun feachtais ina leith.

Comhaltaí de Chácas Parlaiminte na mBan in Éirinn lasmuigh de Theach Laighean, Baile Átha Cliath

Comhaltaí de Chácas Parlaiminte na mBan in Éirinn, Teach Laighean, Baile Átha Cliath

Tairiscint maidir le bochtaineacht mhíostraithe

I mí an Mhárta, chuir Cácas na mBan tairiscintí maidir le bochtaineacht mhíostraithe ar aghaidh sa Dáil agus sa Seanad. Tarraingíodh aird sna díospóireachtaí ar na deacrachtaí a bhíonn ag roinnt ban táirgí sláintíochta inacmhainne a fháil agus d’éiligh siad ar an Rialtas táirgí sláintíochta a chur ar fáil saor in aisce i ngach foirgneamh poiblí.

An Bunreacht

Tugtar breac-chuntas sa bhunreacht ar fhís, ar mhisean, ar chomhaltas agus ar shocruithe oibre Chácas Parlaiminte na mBan in Éirinn.

An Chomhdháil Idirnáisiúnta um Chácais na mBanpharlaiminteoirí 2018

D’óstáil Cácas Parlaiminte na mBan in Éirinn an chéad Chomhdháil Idirnáisiúnta um Chácais na mBanpharlaiminteoirí an 9 agus an 10 Meán Fómhair 2018 i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, Éire.

Tháinig banpharlaiminteoirí as breis is dhá scór tír le chéile ag an gcomhdháil chun plé a dhéanamh ar shaincheisteanna a mbíonn ar mhná aghaidh a thabhairt orthu agus ar conas is féidir le parlaiminteoirí dul i ngleic leo.

Téigh i dteagmháil le Cácas Parlaiminte na mBan in Éirinn

Teach Laighean

Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2

Éire

D02 XR20