Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

Mná sa Seanad, 1922 - 2022

Rinne na Seanadóirí atá le feiceáil sa taispeántas seo iarracht chun dul i ngleic leis an dúshlán a bhaineann le comhionannas a bhaint amach ó éagsúlacht pheirspictíochtaí polaitiúla: bhain gach duine díobh úsáid as an suíochán a bhí acu sa Seanad mar dheis chun taispeáint a riachtanaí atá sé go mbeadh an guth céanna ag mná i bpolaitíocht agus sochaí na hÉireann.

Image of Tras Honan

Le caoinchead ó Clare Heritage

Tras Honan (1930 - )

Ba Sheanadóir de chuid Fhianna Fáil í Tras Honan a d’fhóin ar an bPainéal Riaracháin idir 1977 agus 1992.

Seanadóirí freisin a bhí ina hathair céile Thomas (T.V.) Honan agus a fear céile Dermot (Derry) Honan.

Shuigh sí féin agus a deirfiúr, an Teachta Caroline (Carrie) Acheson, san Oireachtas sa bhliain 1981, an chéad uair riamh a shuigh deirfiúracha san Oireachtas ag an am céanna.

Image of Mary Henry

Íomhá: RollingNews

Mary E. F. Henry (1940-)

Is dochtúir í Mary E.F. Henry agus ba Sheanadóir Neamhspleách í ar phainéal Ollscoil Bhaile Átha Cliath ó 1993 go 2007.

Bhí sí ar dhuine de bhunaitheoirí Chumann Polaitiúil na mBan sna 1970idí, a raibh sé mar aidhm aige rannpháirtíocht na mban sa saol poiblí a spreagadh.

Image of Jan O'Sullivan

Le caoinchead ó Pháirtí an Lucht Oibre

Jan O'Sullivan (1950- )

Toghadh Jan O'Sullivan ar Phainéal Riaracháin an 20ú Seanad sa bhliain 1993 do Pháirtí an Lucht Oibre.

Nuair a bhí sí ag caint faoi Thuarascáil an Dara Coimisiún ar Stádas na mBan agus ar an mBille um Chosaint Mháithreachais, 1994, bhí sí i bhfách le comhrannpháirtíocht na bhfear agus na mban maidir leis an gclann a thógáil.

Image of Catherine McGuinness

Le caoinchead ó Brian O’Neill - CC BY-SA 3.0

Catherine McGuinness (1934 - )

Cé go bhfuil sí ar scor anois, Catherine McGuinness chaith sí tréimhse ina habhcóide, bhí sí ina huachtarán ar an gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí, ba í an chéad bhreitheamh mná í a ceapadh chuig an gCúirt Chuarda, bhí sí ina breitheamh san Ard-Chúirt agus sa Chúirt Uachtarach, agus cheap beirt uachtarán chuig an gComhairle Stáit í.

Image of Mary Harney

Le caoinchead ó Eolaíocht agus Nuálaíocht AE

Mary Harney (1953 - )

Is céimí le hEacnamaíocht ó Choláiste na Tríonóide í Mary Harney agus mhúin sí mata agus eacnamaíocht sular ainmnigh an Taoiseach Jack Lynch í ina Seanadóir Neamhspleách.

D’fhóin sí ó 1977 go 1981. Labhair sí sa Seanad faoi áit na mban agus na bacainní a bhí rompu, go háirithe sa saol oibre.

Image of Evelyn Owens

Le caoinchead ó Fhórsa

Evelyn Owens (1931-2010)

Chuir Evelyn Owens tús lena gairm le Bardas Bhaile Átha Cliath agus bhain sí Dioplóma amach i Riarachán Poiblí ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

Chuaigh sí isteach in Aontas Oifigigh Rialtas Áitiúil na hÉireann sula i bhfad - aontas IMPACT mar a thabharfaí air níos déanaí - agus ceapadh í ina hUachtarán air sa bhliain 1967, agus í ar an gcéad bhean leis an ról sin a bheith aici.

Image of Ivana Bacik

Le caoinchead ó Thithe an Oireachtais

Ivana Bacik (1968 - )

Toghadh Ivana Bacik, Abhcóide, Ollamh Reid agus Comhalta de Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, údar, feachtasóir ar son cearta daonna agus comhionannais, chuig Seanad Éireann ina hiarrthóir Neamhspleách ar thoghcheantar Ollscoil Bhaile Átha Cliath chuig an 23ú Seanad in 2007, agus ina Seanadóir de chuid Pháirtí an Lucht Oibre in 2011, 2016 agus 2020.

Image of Frances Fitzgerald

Le caoinchead ó Thithe an Oireachtais

Frances Fitzgerald (1950 - )

Toghadh Frances Fitzgerald chuig an 23ú Seanad in 2007 d’Fhine Gael ar Phainéal an Lucht Oibre.

Is céimí í de chuid an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus an London School of Economics.

Bhíodh sí ag obair ina hoibrí sóisialta agus ina teiripeoir teaghlaigh i mBaile Átha Cliath agus le pobail i lár na cathrach.

Image of Mary O’Rourke

Le caoinchead ó Phreasoifig Fhianna Fáil

Mary O’Rourke (1937-)

Ba Sheanadóir de chuid Fhianna Fáil Mary O’Rourke ó 1981 go 1982 ar an bPainéal Cultúir agus Oideachais agus ba í ainmní an Taoisigh Bertie Ahern ón mbliain 2002 go 2007.

Bhain sí céim amach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus i gColáiste Phádraig, Maigh Nuad agus ba mhúinteoir í sula ndeachaigh sí leis an bpolaitíocht.

Image of Averil Power

Le caoinchead ó Thithe an Oireachtais

Averil Power (1978 - )

Bhain Averil Power céim sa Dlí, Eacnamaíocht agus Eolaíocht Shóisialta amach i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

Toghadh sí ina Seanadóir de chuid Fhianna Fáil chuig an 24ú Seanad in 2011 ar an bPainéal Tionscail agus Tráchtála. Bíonn sí i mbun feachtais ar son seirbhísí pobail agus ar shaincheisteanna eile sóisialta lena n-áirítear comhionannas, uchtú agus cearta LGBT+.

Image of Jillian van Turnhout

Le caoinchead ó Thithe an Oireachtais

Jillian van Turnhout (1968 - )

Tacaíonn Jillian van Turnhout le cearta leanaí agus bhí sí ina Príomhchoimisinéir tráth ar Bhanóglaigh na hÉireann agus ina hUachtarán ar Chomhairle Náisiúnta na nÓg.

I 1995 a bunaíodh an Chomhghuaillíocht chun monatóireacht ghníomhach a dhéanamh agus tacaíocht ghníomhach a thabhairt lena chinntiú go mbeadh meas ag dlíthe, beartais agus seirbhísí na hÉireann ar chearta leanaí agus go dtabharfaí cosaint dóibh.

Image of Alice Stopford Green

Le caoinchead ó Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

Alice Stopford Green (1847–1929)

Rugadh Alice Stopford Green le linn aimsir an Ghorta i gCeanannas, Co. na Mí áit a raibh cónaí uirthi nó gur bhog an teaghlach go Sasana.

Ba staraí a bhí inti agus bhí a gcuid leabhar The Making of Ireland and its Undoing (1908), Irish Nationality (1911) agus The Old Irish World (1912) dírithe ar stair náisiúnach d’Éirinn Ghaelach a léiriú.

Image of Mary Robinson

Le caoinchead ó Thithe an Oireachtais

Mary Robinson (1944-)

Ba Sheanadóir í Mary Robinson ó 1969 go 1989 ar phainéal Ollscoil Bhaile Átha Cliath, ina Seanadóir Neamhspleách den chuid is mó, agus ina comhalta de chuid Pháirtí an Lucht Oibre sa 14ú agus 15ú Seanad (1977-1982).

I gColáiste na Tríonóide agus in Ollscoil Harvard a fuair sí a cuid oideachais, ba Ollamh Reid le Dlí í i gColáiste na Tríonóide agus is í Seansailéir Ollscoil Bhaile Átha Cliath í faoi láthair.

Image of Nora Connolly O'Brien

Nora Connolly O'Brien (1892–1981)

Cheap beirt Thaoiseach, Éamon de Valera agus Seán Lemass, ina Seanadóir Neamhspleách Nora Connolly O’Brien agus d'fhóin sí ón mbliain 1957 go dtí 1969.

B’í iníon James Connolly í, an ceannaire sóisialach poblachtánach.

Rugadh i nDún Éideann í agus d’fhás sí aníos i mBaile Átha Cliath, i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus i mBéal Feirste.

Image of Valerie Goulding

Le caoinchead ó CRC

Valerie Goulding (1918–2003)

Ba Chomhalta de chuid Fhianna Fáil í Valerie Goulding i Seanad Éireann ó 1977 go 1981, a d’ainmnigh an Taoiseach Jack Lynch.

In Kent a rugadh í agus ba Aire Rialtais sa Ríocht Aontaithe a hathair. Tar éis di pósadh agus an Dara Cogadh Domhanda a bheith thart, bhog sí féin agus a clann go Baile Átha Cliath.

Image of Gemma Hussey

Le caoinchead ó Fhine Gael

Gemma Hussey (1938 - )

Is céimí í Gemma Hussey de chuid an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

Toghadh í ina cathaoirleach ar Chumann Polaitiúil na mBan sa bhliain 1973 a raibh sé mar aidhm aige cur le rannpháirtíocht na mban sa pholaitíocht.

Ba Sheanadóir í ó 1977 go dtí 1982 ar phainéal Ollscoil na hÉireann, ina hiarrthóir Neamhspleách ar dtús agus ina hiarrthóir le Fine Gael ina dhiaidh sin.

Image of Mary Ann O'Brien

Le caoinchead ó Thithe an Oireachtais

Mary Ann O'Brien (1960 - )

Is Mary Ann O'Brien í bunaitheoir agus cathaoirleach Lily O’Brien Chocolates í.

De bharr a gcuid taithí phearsanta bunaigh sí féin agus a fear céile, Jonathan Irwin, an Jack and Jill Foundation chun cúram altranais baile, tacaíocht agus abhcóideacht a chur ar fáil do leanaí iontach tinn agus dá dteaghlaigh.

Image of Joan Freeman

Le caoinchead ó Joe Houghton/Pieta House Press

Joan Freeman (1958 - )

Tá MSc sa tSíceolaíocht aici, is gníomhaire agus údar ar chúrsaí meabhairshláinte í.

Bhunaigh sí Pieta House sa bhliain 2006, carthanacht a chuireann cur chuige teiripeach saor in aisce ar fáil do dhaoine a bhfuil smaointe féinmharaithe ag cur isteach orthu agus daoine a bhíonn i mbun féindochair.

Is í a chur tús leis an ócáid bailithe airgid shuaitheanta idirnáisiúnta Darkness into Light.

Image of Margaret Mary Pearse

Le caoinchead ó Mhúsaem na bPiarsach

Margaret Mary Pearse (1878–1968)

Ba mhúinteoir Margaret Mary Pearse i Scoil Éanna, Ráth Fearnáin a rith sí féin agus a máthair go dtí gur dúnadh an scoil sa bhliain 1935.

Ba é a deartháir, Pádraig J. Mac Piarais, duine de shínitheoirí fhorógra 1916, a bhunaigh an scoil sa bhliain 1908, agus bhí cur chuige ceannródaíoch ag an scoil i dtaobh oideachas dátheangach agus i dtaobh an bhéim a leag an scoil ar shamhlaíocht agus ar chumais na ndaltaí aonair.

Image of Eileen Desmond

Le caoinchead ó Alan Kinsella – Irish Election Literature

Eileen Desmond (1932–2005)

Bhí Eileen Desmond ina Seanadóir de chuid Pháirtí an Lucht Oibre ar an bPainéal Tionscail agus Tráchtála chuig an 12ú Seanad (1969-1973).

Chuir sí tús lena gairm ina státseirbhíseach sa Roinn Poist agus Telegrafa.

D’fhóin sí ar an Dáil seacht n-uaire idir 1965 agus 1987 agus bhí sí ina hAire Sláinte agus Leasa Shóisialaigh sa bhliain 1981.

Image of Avril Doyle

Le caoinchead ó Pharlaimint na hEorpa

Avril Doyle (1949 - )

Ba Sheanadóir de chuid Fhine Gael ar an bPainéal Talmhaíochta sa 19ú Seanad agus sa 21ú Seanad í Avril Doyle.

Tar éis di céim a bhaint amach sa bhithcheimic i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, chuir sí tús lena gairm pholaitíochta agus í ag plé le cúrsaí polaitíochta áitiúla.

Rinneadh Méara Loch Garman di sa bhliain 1976, agus í ar an gcéad bhean an post sin a bheith aici.

Image of Catherine Noone

Le caoinchead ó Thithe an Oireachtais

Catherine Noone (1976 - )

Toghadh Noone ina hiarrthóir le Fine Gael ar an bPainéal Tionscail agus Tráchtála sa 24ú agus 25ú Seanad.

Rinne sí staidéar ar an dlí in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus is aturnae í atá ag cleachtadh a gairme.

Bhí sí ina comhalta de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ón mbliain 2009 go dtí 2011.

Image of Susan O’Keeffe

Le caoinchead ó Thithe an Oireachtais

Susan O’Keeffe (1960 - )

Cháiligh Susan O’Keefe ina heolaí déirí agus bia i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh i dtosach, sula ndeachaigh sí le gairm na hiriseoireachta.

Ba de bharr a ‘cláir mairteola’ do World in Action ar theilifís Granada sa bhliain 1991 a bunaíodh an Binse Fiosrúcháin maidir leis an Tionscal Próiseála Mairteola. Ar an iomlán, chomhthacaigh conclúidí an Bhinse le torthaí O’Keefe.

Image of Grace O'Sullivan

Le caoinchead ó Thithe an Oireachtais

Grace O'Sullivan (1962 - )

Is céimí san éiceolaíocht allamuigh ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh í O’Sullivan agus tá Dioplóma Iarchéime aici san Fhorbairt Fiontraíochta Gnó ó Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge.

Chaith sí fiche bliain ag obair le Greenpeace, an líonra domhanda a bhíonn ag feachtasaíocht ar son an chomhshaoil agus ag cur síochána chun cinn.

Image of Monica Barnes

Le caoinchead ó Alan Kinsella – Irish Election Literature

Monica Barnes (1936–2018)

Toghadh Monica Barnes chuig an 16ú Seanad (1982) d’Fhine Gael ar Phainéal an Lucht Oibre.

Ba é a cuid taithí phearsanta féin ag tús a saoil a spreag í a bheith ar son comhionannais agus chearta na mban.

Image of Katherine Zappone

Le caoinchead ó Thithe an Oireachtais

Katherine Zappone (1953 - )

Is de bhunadh Mheiriceá agus de bhunadh na hÉireann í Katherine Zappone. Tá dochtúireacht aici ó Choláiste Bhostúin, SAM agus tá MBA sa Riarachán Gnó aici ó Scoil Ghnó Smurfit.

Bhí sí ar an gcéad Chomhalta de Thithe an Oireachtais le bheith ina leispiach oscailte agus i gcaidreamh comhghnéis a raibh aitheantas dlíthiúil aige, faoi dhlí Cheanada.

Barr
Roinn