Cabhair

You can enter multiple filters, including:

Year(s), eg, 2014-2017, 1990
Keyword(s), eg, finance, mental health
Bill or Act number, eg, 179

To activate your filters, press the Search button.

Folaigh ardroghanna
Taispeáin ardroghanna

5232 results in Billí agus Achtanna

5232 results in Billí agus Achtanna

Leathanach 4 de 105

Show: 50 per page

18 MFómh 2018
Enacted

An tAcht um an Séú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht, 2018

Uimh. C36 de 2018

An Bille um an Seú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht 2018

Uimh. 29 de 2018

7 Márta 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chiontóirí Gnéis (Leasú), 2018

Uimh. 28 de 2018

7 Márta 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an Dlí Coiriúil (Leanaí a Earcú chun Gabháil do Ghníomhaíocht Choiriúil), 2018

Uimh. 27 de 2018

9 Beal 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Rialú Cearrbhachais, 2018

Uimh. 26 de 2018

27 Feabh 2018
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Ealaíon (Dínit ag an Obair) (Leasú) (Uimh. 2), 2018

Uimh. 25 de 2018

27 Feabh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) (Leasú), 2018

Uimh. 24 de 2018

31 Beal 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chosaint Mháithreachais (Comhaltaí de Thithe an Oireachtais), 2018

Uimh. 23 de 2018

22 Feabh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (Leasú), 2018

Uimh. 22 de 2018

24 Noll 2018
Enacted

An tAcht um Chosaint Tomhaltóirí (Gnólachtaí Seirbhísithe Creidmheasa a Rialáil) (Leasú), 2018

Uimh. 36 de 2018

An Bille um Chosaint Tomhaltóirí (Gnólachtaí Seirbhísithe Creidmheasa a Rialáil) (Leasú), 2018

Uimh. 21 de 2018

20 Feabh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Sláinte Poiblí (Infhaighteacht Dífhibrileoirí), 2018

Uimh. 20 de 2018

5 Meith 2018
Enacted

An tAcht um Chosaint Raideolaíoch (Leasú), 2018

Uimh. 8 de 2018

An Bille um Chosaint Raideolaíoch (Leasú), 2018

Uimh. 19 de 2018

28 Feabh 2018
Enacted

An tAcht um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Leasú), 2018

Uimh. 2 de 2018

An Bille um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Leasú), 2018

Uimh. 18 de 2018

27 Márta 2019
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chaomhnú Fostaíochta (Bearta chun Cur i gCoinne Bréag-Fhéinfhostaíochta), 2018

Uimh. 17 de 2018

7 Feabh 2018
Defeated

An Bille um Adhaimsir (Forálacha Ilghnéitheacha), 2018

Uimh. 16 de 2018

7 Feabh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Ealaíon (Dínit ag an Obair) (Leasú), 2018

Uimh. 15 de 2018

6 Feabh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Airgeadais (Oifig um Shimpliú Cánach), 2018

Uimh. 14 de 2018

4 Aib 2018
Enacted

An tAcht Seirbhísí Teileachumarsáide (Duchtra agus Cáblaí), 2018

Uimh. 4 de 2018

An Bille Seirbhísí Teileachumarsáide (Duchtra agus Cáblaí), 2018

Uimh. 13 de 2018

31 Ean 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thoirmeasc ar Rásaíocht Sulcaithe, 2018

Uimh. 12 de 2018

31 Ean 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thithíocht Róphlódaithe, 2018

Uimh. 11 de 2018

24 Beal 2018
Enacted

An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018

Uimh. 7 de 2018

An Bille um Chosaint Sonraí, 2018

Uimh. 10 de 2018

8 Feabh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Fhorbairt Peitriliam agus Mianraí Eile (Leasú) (Bearta Éigeandála Aeráide), 2018

Uimh. 9 de 2018

14 Feabh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille an Bhainc Ceannais (Leasú), 2018

Uimh. 8 de 2018

24 Ean 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Leasa Shóisialaigh (Ordú Íocaíochta) (Leasú), 2018

Uimh. 7 de 2018

5 Noll 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Ghníomhaíocht Eacnamaíoch a Rialú (Críocha faoi Fhorghabháil), 2018

Uimh. 6 de 2018

23 Ean 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú), 2018

Uimh. 5 de 2018

17 Ean 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Luachála (Leasú), 2018

Uimh. 4 de 2018

16 Ean 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Ionadaíocht Cheardchumainn (Forálacha Ilghnéitheacha), 2018

Uimh. 3 de 2018

25 Aib 2018
Enacted

An tAcht um Shonraí Clárúcháin Feithicle (Cuardach agus Malartú Uathoibrithe), 2018

Uimh. 5 de 2018

An Bille um Shonraí Clárúcháin Feithicle (Cuardach agus Malartú Uathoibrithe), 2018

Uimh. 2 de 2018

23 Iúil 2018
Enacted

An tAcht um Fhorbairt Tionscail (Leasú), 2018

Uimh. 19 de 2018

An Bille um Fhorbairt Tionscail (Leasú), 2018

Uimh. 1 de 2018

28 Meith 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Bannaí (Leasú) 2017

Uimh. 156 de 2017

27 Samh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille fá Scéim um Thacaíocht Mhicrighiniúna, 2017

Uimh. 155 de 2017

13 Noll 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chathracha Beo, 2017

Uimh. 154 de 2017

2 Iúil 2018
Enacted

An tAcht um Thacaíocht Cúraim Leanaí, 2018

Uimh. 11 de 2018

An Bille um Thacaíocht Cúraim Leanaí, 2017

Uimh. 153 de 2017

12 Noll 2017
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Sheirbhís Chúirteanna (Leasú), 2017

Uimh. 152 de 2017

12 Noll 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 2017

Uimh. 151 de 2017

14 Noll 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Fhógraíocht Ar-Líne agus na Meáin Shóisialta (Trédhearcacht), 2017

Uimh. 150 de 2017

6 Noll 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) (Leasú) 2017

Uimh. 149 de 2017

6 Noll 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Cuanta (Leasú), 2017

Uimh. 148 de 2017

25 Noll 2018
Enacted

An tAcht Fostaíochta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2018

Uimh. 38 de 2018

An Bille Fostaíochta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2017

Uimh. 147 de 2017

18 Noll 2017
Enacted

An tAcht Leithreasa, 2017

Uimh. 35 de 2017

An Bille Leithreasa 2017

Uimh. 146 de 2017

30 Samh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Ligin Ghearrthéarma), 2017

Uimh. 145 de 2017

22 Feabh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille fá Choimisinéir um Shábháilteacht Dhigiteach, 2017

Uimh. 144 de 2017

21 Meith 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chosaint Tomhaltóirí (Leasú), 2017

Uimh. 143 de 2017

21 Samh 2017
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Staidrimh (Daonáireamh 1926 a Chur ar Fáil), 2017

Uimh. 142 de 2017

21 Samh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Fuinnimh Pobail (Comhúinéireacht), 2017

Uimh. 141 de 2017

21 Samh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an Údarás Rialála Seirbhísí Maoine (Leasú) (Trédhearcacht Imthairiscintí) 2017

Uimh. 140 de 2017

21 Samh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2017

Uimh. 139 de 2017

21 Samh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chearta Tomhaltóirí (Dearbháin Bhronntanais), 2017

Uimh. 138 de 2017

23 Noll 2017
Enacted

An tAcht Toghcháin (Leasú) (Dáilcheantair), 2017

Uimh. 39 de 2017

An Bille Toghcháin (Leasú) (Dáilcheantair), 2017

Uimh. 137 de 2017

16 Samh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Breoslaí Iontaise a Thoirmeasc (Coinnigh faoi Thalamh lad), 2017

Uimh. 136 de 2017