Faoi chathaoirleacht an Leas-Chathaoirligh, ainmníonn an Coiste Roghnóireachta (Seanad Éireann) Seanadóirí a fhónfaidh ar roghchoistí nó ar choistí speisialta. Tá 11 chomhalta ag an gCoiste, an Cathaoirleach san áireamh.

Ba le glacadh Bhuan-Ordú 89 ón Seanad a bunaíodh an Coiste Roghnóireachta (Seanad Éireann).

Léigh Buan-Orduithe Sheanad Éireann