Stop obair an Choiste seo nuair a lánscor an 32ú Dáil ar an 14 Eanáir 2020.

Tá sainchúram an-leathan ar an gCoiste um Chumarsáid, Gníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaol ar réimsí beartais a théann i bhfeidhm ar shaol saoránach i ngach cearn den tír. Déanann sé maoirseacht ar roinnt comhlachtaí rialála amhail an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh (CER), Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) agus an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg).


Athraíodh ainm an choiste ón gComhchoiste um Chumarsáid, Athrú Aeráide agus Acmhainní Nádúrtha Déardaoin an 29 Meán Fómhair 2016.