Tugtar cuntas sa tábla thíos ar chinntí a rinne an Coiste um Oideachas agus Scileanna le déanaí maidir leis an ngrinnscrúdú ar reachtaíocht AE atá beartaithe i réimse an oideachais agus scileanna i rith an 32ú Dáil.

Tá an tOireachtas freagrach as grinnscrúdú a dhéanamh ar dhréacht-thograí AE, as reachtaíocht AE a thrasuí go cuí i ndlí na hÉireann agus as cúram a chur ar an Rialtas as na cinntí a dhéanann Airí ag cruinnithe na Comhairle. Is iad Tithe an Oireachtais a tharmligeann go leor den obair i dtaca le gnóthaí AE chuig Coistí an Oireachtais.

Cinntí cruinnithe

Máirt, 17 Noll

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Máirt, 22 DFómh

Decision List for Schedule A and B

Decision List for Schedule A and B (PDF)

Máirt, 9 Aib

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Máirt, 12 Márta

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Máirt, 6 Samh

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Déar, 4 DFómh

Decision List for Schedule B

Decision List for Schedule B (PDF)

Déar, 5 Iúil

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A (PDF)

Máirt, 17 Aib

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A (PDF)

Máirt, 19 Noll

EU Scrutiny, Joint Committee on Education and Skills

EU Scrutiny, Joint Committee on Education and Skills (PDF)

Máirt, 21 Samh

EU Scrutiny, Joint Committee on Education and Skills

EU Scrutiny, Joint Committee on Education and Skills (PDF)