Tugtar cuntas sa tábla thíos ar chinntí a rinne an Coiste um Fhorbairt Tuaithe agus Pobail le déanaí maidir leis an ngrinnscrúdú ar reachtaíocht AE atá beartaithe i réimse na forbartha tuaithe agus pobail i rith an 32ú Dáil.

Tá an tOireachtas freagrach as grinnscrúdú a dhéanamh ar dhréacht-thograí AE, as reachtaíocht AE a thrasuí go cuí i ndlí na hÉireann agus as cúram a chur ar an Rialtas as na cinntí a dhéanann Airí ag cruinnithe na Comhairle. Is iad Tithe an Oireachtais a tharmligeann go leor den obair i dtaca le gnóthaí AE chuig Coistí an Oireachtais.

Cinntí cruinnithe

Aoine, 10 Lún

Joint Committee on Rural and Community Development EU Scrutiny Work Programme 2018

Joint Committee on Rural and Community Development EU Scrutiny Work Programme 2018 (PDF)