Stop obair an Choiste seo nuair a lánscor an 32ú Dáil ar an 14 Eanáir 2020.

Leanann an coiste obair na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail.