Tar éis a chruinnithe sheachtainiúil, leagann an Coiste Gnó tuarascáil ina liostaítear an gnó a dhéanfar sa Dáil sa tseachtain le teacht.

I measc nithe eile, breithníonn an Coiste Gnó tograí le haghaidh na nithe seo:

  • déileáil le míreanna gnó, lena n-áirítear amanna cainte
  • reachtaíocht a thógáil sa Dáil agus sna Roghchoistí
  • tráthanna suí agus atráth
  • gnó a roghnú le haghaidh sheisiún thráthnóna Déardaoin, amhail Billí Comhaltaí Príobháideacha nó tuarascálacha ó choistí

Ba cheart do Chomhaltaí ar mian leo go mbreithneofaí Bille nó tuarascáil ó choiste tráthnóna Déardaoin fógra a thabhairt don Choiste Gnó.

Tá rialacha iomlána an Choiste Gnó le fáil i mBuan-Orduithe 28 go 34 de chuid na Dála.

Féach Buan-Orduithe Dháil Éireann