Gnó an Chomhchoiste

Beidh an tAire Stáit anseo ag a cúig a chlog. Tá súil agam go mbeidh sibh anseo chun aire a thabhairt dó.

Beidh an Seanadóir O'Reilly anseo, pé scéal é.

Níl mé cinnte.

Tá mé cinnte go mbeidh an Seanadóir anseo. Tá sé ag lorg turas go dtí an Rúis.

Tá sé sin le fáil.

Suígí síos, le bhur dtoil. Táimid tosaithe. Tá tús curtha leis an gcruinniú. Beidh an tAire Stáit ag teacht isteach ar a cúig a chlog chun plé a dhéanamh ar phlean gníomhaíochta don Ghaeilge bunaithe ar an straitéis 20 bliain. Roimhe sin, beidh seisiún príobháideach againn chun déileáil le rudaí eile.

Chuaigh an comhchoiste i seisiún príobháideach ar 4.12 p.m. agus ar ais i seisiún poiblí ar 5.04 p.m.