PUBLIC BUSINESS. - BILLE CHUN COSANTA NA PUIBLIOCHTA (ATHGHAIRM), 1927—CEAD CHEIM. PUBLIC SAFETY (REPEAL) BILL, 1927—FIRST STAGE.

Iarraim ar an Dáil cead do thabhairt dúinn Bille do thabhairt isteach dá ngairmtear Acht chun an t-Acht chun Cosanta na Puiblíochta, 1927, d'athghairm.

Cead tugtha. (Leave granted.)

Second Reading ordered for Wednesday, 2nd November.