Committee on Finance. - Vote 34—Prisons.

I move:—

Go ndeontar suim ná raghaidh thar £48,251 chun slánuithe na suime is gá chun íoctha an Mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31adh lá de Mhárta, 1936, chun Costaisí Príosún, na Fundúireachta Borstal, agus coinneáil-suas na nGealt gCuirpthe a coinnítear in Oispidéil Mheabhar-Chalar Cheanntair. (17 agus 18 Vict., c. 76; 34 agus 35 Vict., c. 112, a. 6; 40 agus 41 Vict., c. 49; 47 agus 48 Vict., c. 36; 61 agus 62 Vict., c. 60; 1 Edw. VII., c. 17, a. 3; 8 Edw. VII., c. 59; agus 4 agus 5 Geo. V., c. 58).

That a sum not exceeding £48,251 be granted to complete the sum necessary to defray the Charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1936, for the expenses of Prisons, the Borstal Institution, and the maintenance of Criminal Lunatics confined in District Mental Hospitals. (17 and 18 Vict., c. 76; 34 and 35 Vict., c. 112, s. 6; 40 and 41 Vict., c. 49; 47 and 48 Vict. c. 36; 61 and 62 Vict., c. 60; 1 Edw. VII., c. 17, s. 3; 8 Edw. VII., c. 59; and 4 and 5 Geo. V., c. 58).

Vote put and agreed to.