Written Answers. - Departmental Costs.

Seamus Brennan

Ceist:

296 Mr. S. Brennan asked the Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht the estimated total cost to his Department of all bulletins, pamphlets, newsletters, circulars arising from Ireland's Presidency of the EU: and the estimated total additional cost to his Department of Ireland's Presidency, indicating the major items of expense. [16391/96]

Tá soláthar speisialta de £50,000 i Vóta mo Roinnse do 1996 chun íoc as costais ar leith a bhaineann le hUachtaránacht an Aontas Eorpaigh ach dealraíonn sé nach leor an soláthar sin chun na costais uile a ghlanadh.

Ní féidir a rá go cinnte ag an bpointe seo cén costas breise a bheidh i gceist ach íocfar cibé farrasbarr as an oll-sholáthar i bhfo-mhírcheann A de Vóta mo Roinne.