Ordú an Reifrinn (An Páipéar Ballóide) (Uimh. 4), 2001: Tairiscint. Referendum (Ballot Paper) (No. 4) Order, 2001: Motion.

Tairgim:

Go gceadaíonn Seanad Éireann an tOrdú seo a leanas ina dhréacht:

Ordú an Reifrinn (An Páipéar Ballóide) (Uimh. 4), 2001,

Ordú ar leagadh cóip de i bhfoirm dréachta faoi bhráid Seanad Éireann an 4ú lá d'Aibreán, 2001.

I move:

That Seanad Éireann approves the following order in draft:

Referendum (Ballot Paper) (No. 4) Order, 2001,

a copy of which Order in draft form was laid before Seanad Éireann on the 4th day of April, 2001.

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.

Question put and agreed to.

An Leas-Chathaoirleach

When is it proposed to sit again?

At 2.30 p.m. on Wednesday, 9 May 2001.

The Seanad adjourned at 1.55 p.m. until 2.30 p.m. on Wednesday, 9 May 2001.