Wednesday, 4 February 2004

Ceisteanna (99)

Michael D. Higgins

Ceist:

175 D'fhiafraigh Mr. M. Higgins den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta cén dul chun cinn atá déanta i leith Foras na Gaeilge a dhílárú; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina leith. [3111/04]

Amharc ar fhreagra

Freagraí scríofa (Ceist ar Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs)

Mar is eol don Teachta, d'fhógair an tAire Airgeadais sa Cháinaisnéis go raibh cinneadh déanta ag an Rialtas clár leathan dílárnaithe a chur i bhfeidhm. I measc na Ranna agus na gcomhluchtaí poiblíéagsúla a bhí luaite sa chinneadh, fógraíodh go mbeadh Foras na Gaeilge ag dílarnú go Gaoth Dobhair, Co Dhún na nGall, faoi réir aontú na Comhairle Aireachta Thuas/Theas.

Tá réamh-chomhráití tosaithe ag mo Roinnse leis an Roinn urraíochta sa Tuaisceart — an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta — agus tá scríofa agam le déanaí chuig Aire na Roinne sin, an tUasal Angela Smith, MP, chun an cheist a chur chun cinn.