Faigh an t-eolas is déanaí faoi olltoghchán an tSeanaid, 2020 anseo.

Foilseofar na torthaí comhairimh is déanaí do na cúig rolla gairm bheatha anseo díreach tar éis toradh gach comhairimh a fhógairt.

Chun eolas a fháil faoi thoghadh dhá rolla ollscoile, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Ollscoil na hÉireann agus ar shuíomh gréasáin Ollscoil Bhaile Átha Cliath.

Dátaí tábhachtacha

Nuashonraithe go deireanach - 21 Feabh 2020, 15.15

  •  Deadline for proposals for nominations to the vocational panels by nominating bodies

  •  Deadline for proposals for nominations to the vocational panels by Members of the Oireachtas

  •  The Seanad Returning Officer completes the panels of candidates

  •  Ballot papers for the election of the vocational panels issued

  •  Polling for the vocational panels closes

     The count begins shortly after polling closes.

Notice of nominations received to date

Notice of nominations received to date

Find out who has been proposed for nomination to the vocational panels so far.

The Returning Officer will complete the panels of candidates on Monday, 9 March and they will be published here.

Cé a ainmníonn iarrthóirí le toghadh ar na rollaí gairm bheatha?

Tá dhá fho-rolla ar gach rolla gairm bheatha. Caithfear íosmhéid socraithe comhaltaí a thoghadh do gach fo-rolla.

  • Fo-rolla comhlachtaí ainmniúcháin Féadfaidh gach comhlacht ainmniúcháin cláraithe i ndáil le rolla líon socraithe iarrthóirí a ainmniú don rolla sin.
  • Fo-rolla an Oireachtais Féadfaidh ceathrar comhaltaí ar bith den Dáil nua-thofa nó den Seanad reatha iarrthóir amháin a ainmniú d’aon rolla ach ní féidir le gach comhalta ach ainmniúchán amháin a dhéanamh.

Cén chaoi a ndéantar an Seanad?

Tá 60 comhalta sa Seanad, a dtoghtar 43 díobh ó rollaí iarrthóirí a dhéanann ionadaíocht thar ceann leasanna gairm bheatha. Toghann céimithe ollscoile seisear comhaltaí eile agus ainmníonn an Taoiseach 11 chomhalta.

Eolas faoi Rollaí an tSeanaid

An rolla saíochta agus oideachais - cúigear comhaltaí
An rolla talmhaíochta - 11 chomhalta
An rolla oibreachais - 11 chomhalta
An rolla tionscail agus tráchtála - naonúr comhaltaí
An rolla riaracháin - seachtar comhaltaí
Ollscoil na hÉireann (OÉ) - triúr comhaltaí
Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide - triúr comhaltaí
Ainmnithe an Taoisigh - 11 chomhalta

Sonraí teagmhála

Ceann Comhairimh an tSeanaid

Martin Groves

(01) 618 3226

SeanadRO@oireachtas.ie

Oifig an tSeanaid

Teach Laighean

Sráid Chill Dara

D02 XR20

Torthaí deiridh an chomhairimh de réir rolla

Luan, 16 Aib 2018

Seanad Bye-Election 2018 - List of candidates