Tá comhaireamh na vótaí in olltoghchán an tSeanaid, 2020, críochnaithe.

Faigh amach ar an leathanach seo cé a toghadh agus faigh sonraí iomlána gach comhairimh.

Chomh maith leis sin, faigh níos mó eolais faoi na cúig rolla agus foghlaim conas a oibríonn próiseas toghcháin an tSeanaid.

Féach cé a toghadh chun an 26ú Seanad

An rolla saíochta agus oideachais
An rolla talmhaíochta
An rolla oibreachais
An rolla tionscail agus tráchtála
An rolla riaracháin
Ollscoil na hÉireann (OÉ)
Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide
Ainmnithe an Taoisigh

Torthaí iomlána an chomhairimh de réir rolla

Céad, 9 MFómh

Seanad General Election 2020 Results Handbook

Seanad General Election 2020 Results Handbook (PDF)

Aoine, 3 Aib

Seanad general election 2020 count results – Administrative panel

Seanad general election 2020 count results – Administrative panel (XLSX)

Déar, 2 Aib

Seanad general election 2020 count results – Industrial and commercial panel

Seanad general election 2020 count results – Industrial and commercial panel (XLSX)

Céad, 1 Aib

Seanad general election 2020 count results – Labour panel

Seanad general election 2020 count results – Labour panel (XLSX)

Máirt, 31 Márta

Seanad general election 2020 count results – Agricultural panel

Seanad general election 2020 count results – Agricultural panel (XLSX)

Luan, 30 Márta

Seanad general election 2020 count results – Cultural and educational panel

Seanad general election 2020 count results – Cultural and educational panel (XLSX)

Torthaí thoghchán an tSeanaid

Torthaí thoghchán an tSeanaid

Faigh staitisticí agus anailís ar thorthaí olltoghchán 2020 an tSeanaid sa ghrafaic faisnéise seo ó Sheirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais.

Próiseas toghcháin an tSeanaid

Próiseas toghcháin an tSeanaid

Féach ar an gcaoi a n-oibríonn próiseas toghcháin Sheanad Éireann sa ghrafaic faisnéise aon leathanaigh seo ó Sheirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais.

Cé a ainmníonn iarrthóirí le toghadh ar na rollaí gairm bheatha?

Tá dhá fho-rolla ar gach rolla gairm bheatha. Caithfear íosmhéid socraithe comhaltaí a thoghadh do gach fo-rolla.

  • Fo-rolla comhlachtaí ainmniúcháin Féadfaidh gach comhlacht ainmniúcháin cláraithe i ndáil le rolla líon socraithe iarrthóirí a ainmniú don rolla sin.
  • Fo-rolla an Oireachtais Féadfaidh ceathrar comhaltaí ar bith den Dáil nua-thofa nó den Seanad reatha iarrthóir amháin a ainmniú d’aon rolla ach ní féidir le gach comhalta ach ainmniúchán amháin a dhéanamh.

Cén chaoi a ndéantar an Seanad?

Tá 60 comhalta sa Seanad, a dtoghtar 43 díobh ó rollaí iarrthóirí a dhéanann ionadaíocht thar ceann leasanna gairm bheatha. Toghann céimithe ollscoile seisear comhaltaí eile agus ainmníonn an Taoiseach 11 chomhalta.

Eolas faoi Rollaí an tSeanaid

An rolla saíochta agus oideachais - cúigear comhaltaí
An rolla talmhaíochta - 11 chomhalta
An rolla oibreachais - 11 chomhalta
An rolla tionscail agus tráchtála - naonúr comhaltaí
An rolla riaracháin - seachtar comhaltaí
Ollscoil na hÉireann (OÉ) - triúr comhaltaí
Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide - triúr comhaltaí
Ainmnithe an Taoisigh - 11 chomhalta

Sonraí teagmhála

Ceann Comhairimh an tSeanaid

Martin Groves

(01) 618 3226

SeanadRO@oireachtas.ie

Oifig an tSeanaid

Teach Laighean

Sráid Chill Dara

D02 XR20