Má tá doiciméad á lorg agat a leagadh faoi bhráid an Oireachtais cheana, déan iarracht cuardach a dhéanamh ar chatalóg ar líne Sheirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais. Tá tuarascálacha arna bhfoilsiú ag coistí Oireachtais, Ranna Rialtais, boird Stáit agus comhlachtaí reachtúla, i measc nithe eile, le fáil anseo.