Bille dá ngairtear Acht, do dhéanamh socrú eisceachtúil, ar mhaithe le leas an phobail agus ag féachaint don bhaol follasach tromaí atá ann don bheatha dhaonna agus don tsláinte phoiblí de dheasca an galar ar a dtugtar Covid-19 a bheith ag leathadh agus, d’fhonn maolú a dhéanamh, i gcás gurb indéanta sin, ar éifeacht leathadh an ghalair sin agus d’fhonn maolú a dhéanamh ar na droch-iarmhairtí eacnamaíocha a bheidh mar thoradh, nó is dóigh a bheidh mar thoradh, ar leathadh an ghalair sin agus d’fhonn maolú a dhéanamh ar an tionchar a bheidh aige ar riaradh feidhmeanna seirbhíse poiblí ríthábhachtacha; do dhéanamh socrú i ndáil le hoibriú forálacha áirithe den Acht um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004 le linn na tréimhse 3 mhí tar éis an tAcht seo a achtú agus le linn cibé tréimhse bhreise (más ann) a shonrófar le hordú ón Rialtas; do leasú an Achta um Pleanáil agus Forbairt, 2000 chun socrú a dhéanamh, in imthosca áirithe, maidir le neamhaird a thabhairt ar thréimhse áirithe le linn teorainneacha ama a ríomh dá dtagraítear san Acht sin agus in achtacháin áirithe eile; do dhéanamh socrú maidir le gairmithe áirithe sláinte agus cúraim shóisialaigh a chlárú chun freastal don ghá atá le hacmhainní liachta chun maolú a dhéanamh ar an mbaol atá ann don bheatha dhaonna agus don tsláinte phoiblí ó Covid-19 agus, chun na gcríoch sin agus chun críoch gaolmhar, do leasú Acht na bhFiaclóirí, 1985, an Achta um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh, 2005, an Achta Cógaisíochta, 2007, Acht na Lia-Chleachtóirí, 2007 agus Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach, 2011; do dhéanamh socrú, mar gheall ar riachtanais na héigeandála sláinte poiblí de dheasca Covid-19 a bheith ag leathadh, maidir le leasuithe agus modhnuithe áirithe ar na forálacha den Acht Meabhair-Shláinte, 2001 a bhaineann le hathbhreithnithe a dhéanamh faoi alt 18 den Acht sin; do leasú an Achta Cosanta, 1954 chun a chumasú daoine a bhí liostáilte tráth a athliostáil; dá chumasú fóirdheontas pá sealadach a sholáthar d’fhostaithe áirithe; do dhéanamh socrú i ndáil le hoibriú forálacha áirithe den Acht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 ar feadh tréimhse áirithe tar éis an tAcht seo a achtú agus ar feadh cibé tréimhse bhreise (más ann) a shonrófar le hordú ón Rialtas agus, chun na críche sin, do leasú an Achta um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967; do dhéanamh socrú chun a cheadú go ndéanfar gnéithe áirithe den chóras cláraithe shibhialta a oibriú ar mhodh modhnaithe, más gá, ar feadh tréimhse theoranta agus ar feadh cibé tréimhse bhreise (más ann) a shonrófar le hordú ón Rialtas, lena n-áirítear trína cheadú do dhaoine áirithe sonraí a sholáthar do chláraitheoir i scríbhinn seachas trí láithriú i bpearsa, agus trína cheadú d’fhoireann an Ard-Chláraitheora feidhmeanna cláraitheoirí áirithe a chomhlíonadh in imthosca a fhágfaidh nach mbeidh an córas cláraithe shibhialta ar fáil chun a fheidhmeanna reachtúla a chomhlíonadh, nó nach mbeidh ar chumas an chórais cláraithe shibhialta a fheidhmeanna reachtúla a chomhlíonadh, faoi mar a bheadh de ghnáth, agus, chun na gcríoch sin, do leasú an Achta um Chlárú Sibhialta, 2004; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

Nuashonraithe go deireanach: 27 Mar 2020

Urraithe ag: Minister for Health

Foinse: Government

Teach Tionscnaimh: Dáil Éireann

Stair an Achta seo

Shínigh an tUachtarán an Bille ina dhlí.

27 Márta 2020

Dáil Éireann
Seanad Éireann
 • An Chéad Chéim – An Dáil

  24 Mar 2020

  An Chéad Chéim – An Dáil

  Cuireadh tús leis an mBille nó cuireadh faoi bhráid an tí é

  24 Mar 2020

  Críochnaithe

 • An Dara Céim – An Dáil

  26 Mar 2020

  An Dara Céim – An Dáil

  Déantar plé ar phrionsabail ghinearálta an Bhille

  26 Mar 2020

  Críochnaithe

 • An Tríú Céim – an Dáil

  26 Mar 2020

  An Tríú Céim – an Dáil

  Scrúdaítear an Bille alt ar alt agus féadfar leasuithe a dhéanamh air (Tugtar Céim an Choiste air seo)

  26 Mar 2020

  Críochnaithe

 • An Ceathrú Céim – An Dáil

  26 Mar 2020

  An Ceathrú Céim – An Dáil

  Déantar breithniú ar na leasuithe a tháinig chun cinn le linn Chéim an Choiste (Céim na Tuarascála mar a thugtar uirthi freisin)

  26 Mar 2020

  Críochnaithe

 • An Cúigiú Céim – An Dáil

  26 Mar 2020

  An Cúigiú Céim – An Dáil

  Déantar ráitis deiridh ar an mBille agus leagtar síos é i gcomhair an Dara Céim sa Seanad (Tugtar an Chéim Dheiridh air seo freisin)

  26 Mar 2020

  Críochnaithe

 • An Chéad Chéim – an Seanad

  n/a

  An Chéad Chéim – an Seanad

  Meastar gur phasáil an Bille an Dara Céim sa Seanad

  n/a

  Críochnaithe

 • An Dara Céim – An Seanad

  27 Mar 2020

  An Dara Céim – An Seanad

  Déantar plé ar phrionsabail ghinearálta an Bhille

  27 Mar 2020

  Críochnaithe

 • An Tríú Céim – An Seanad

  27 Mar 2020

  An Tríú Céim – An Seanad

  Scrúdaítear an Bille alt ar alt agus féadfar leasuithe a dhéanamh air (Tugtar Céim an Choiste air seo)

  27 Mar 2020

  Críochnaithe

 • An Ceathrú Céim – An Seanad

  27 Mar 2020

  An Ceathrú Céim – An Seanad

  Déantar breithniú ar na leasuithe a tháinig chun cinn le linn Chéim an Choiste (Céim na Tuarascála mar a thugtar uirthi freisin)

  27 Mar 2020

  Críochnaithe

 • An Cúigiú Céim – An Seanad

  27 Mar 2020

  An Cúigiú Céim – An Seanad

  Déantar ráitis deiridh ar an mBille (Tugtar an Chéim Dheiridh air seo freisin)

  27 Mar 2020

  Críochnaithe

 • Achtaithe

  27 Mar 2020

  Achtaithe

  Síníonn an tUachtarán an Bille ina dhlí

  27 Mar 2020

  Críochnaithe

 

27 Márta 2020

Emergency Measures in the Public Interest (Covid-19) Act 2020

27 Márta 2020

An tAcht um Bearta Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19), 2020

26 Márta 2020

As passed by Dáil Éireann

An Bille um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19), 2020

24 Márta 2020

As Initiated

An Bille um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19), 2020

Leasuithe

27 Márta 2020

Committee Stage

Numbered List [Seanad]

26 Márta 2020

Committee Stage

1st Substitute List of Amendments [Dáil]

26 Márta 2020

Committee Stage

Numbered List [Seanad]

25 Márta 2020

Committee Stage

Numbered List [Dáil]

Díospóireachtaí

27 Márta 2020

Seanad Éireann

Emergency Measures in the Public Interest (Covid-19) Bill 2020: Committee and Remaining Stages

27 Márta 2020

Seanad Éireann

An Bille um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19) 2020: Céim an Choiste agus na Céimeanna a bheidh Fágtha

27 Márta 2020

Seanad Éireann

Emergency Measures in the Public Interest (Covid-19) Bill 2020: Second Stage

27 Márta 2020

Seanad Éireann

An Bille um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19) 2020: An Dara Céim

26 Márta 2020

Dáil Éireann

Emergency Measures in the Public Interest (Covid-19) Bill 2020: Committee and Remaining Stages

26 Márta 2020

Dáil Éireann

An Bille um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19), 2020: Céim an Choiste agus na Céimeanna a bheidh Fágtha

26 Márta 2020

Dáil Éireann

Emergency Measures in the Public Interest (Covid-19) Bill 2020: Second Stage (Resumed)

26 Márta 2020

Dáil Éireann

An Bille um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19) 2020: Second Stage (Resumed)

26 Márta 2020

Dáil Éireann

Emergency Measures in the Public Interest (Covid-19) Bill 2020: Second Stage

26 Márta 2020

Dáil Éireann

An Bille um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19), 2020: An Dara Céim

26 Márta 2020

Dáil Éireann

Emergency Measures in the Public Interest (Covid-19) Bill 2020: Order for Second Stage

26 Márta 2020

Dáil Éireann

An Bille um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19), 2020: Ordú don Dara Céim